Kto sme

Kto sme

Združenie pre výrobu a využitie biopalív vzniklo v roku 1999. 
Od svojho založenia je našim hlavným cieľom prispieť k zlepšeniu životného prostredia prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov energie, najmä biopalív.

Už viac ako desaťročie podrobne monitorujeme domáci i zahraničný vývoj v oblasti biopalív, boli sme pri začiatkoch využívania biopalív na Slovensku a v súčasnosti už i aktívne podporujeme biopalivový výskum, či už v laboratórnych alebo terénnych podmienkach. Všetky získané informácie následne využívame pri našich vzdelávacích a publikačných aktivitách.

Image
© 2024 Združenie pre výrobu a využitie biopalív.
Created by canalmedia