Prispievame kzlepšeniu životného prostredia

Kto sme

Združenie pre výrobu a využitie biopalív (ZVVB) vzniklo v roku 1999.

Od založenia je našim hlavným cieľom prispieť k zlepšeniu životného prostredia prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE), najmä biopalív.

Už viac ako desaťročie podrobne monitorujeme a analyzujeme domáci i zahraničný vývoj v oblasti biopalív, boli sme pri začiatkoch tvorby legislatívneho rámca a spúšťaní výroby biopalív na Slovensku, aktívne tiež podporujeme biopalivový výskum, či už v laboratórnych alebo reálnych podmienkach. Naša pôsobnosť je celoeurópska prostredníctvom členstiev v odborných platformách na úrovni EÚ.

Všetky získané informácie využívame aj pri rôznych vzdelávacích a publikačných aktivitách.

Image
EBB
ePure
Farm Europe
ewaba
advancedbiofuelscoalition
Image

Mýty a fakty

01

Biopalivá nie sú ekologické

02

Repka je všade

03

Biopalivá spôsobujú hlad

© 2024 Združenie pre výrobu a využitie biopalív.
Created by canalmedia