Vitajte na stránke projektu Biojazda.sk

Či už hľadáte informácie pre autodopravcov, samosprávy, médiá, alebo vás sem priviedla zvedavosť, patríte k tým, ktorí hľadajú okamžité a overené riešenia lebo vám životné prostredie a čistota ovzdušia nie sú ľahostajné. A to nás teší. 

Biojazda.sk je pilotný  projekt spoločnosti Yellow Express, s.r.o. a na neho napojená osvetová kampaň o ekologickom palive B100 (100% bionafte) v spolupráci so spoločnosťou Meroco, a.s.

Na čistú bionaftu jazdí po Slovensku zeleno-žltý kamión, ktorý ľahko spoznáte: v sekunde dokáže znížiť emisie skleníkových plynov na nulu. 

Na našej stránke sa dozviete viac o  riešení znižovania emisií v doprave, ktorá patrí k najväčším emisným znečisťovateľom. Nájdete tu informácie z legislatívy o ochrane klímy a záväzných cieľoch Slovenska, ale aj odpovede na praktické otázky. Ak sa budete chcieť čokoľvek spýtať, napíšte nám. 

Prajeme vám príjemnú biojazdu! 

Čo je Biojazda.sk

Biojazda.sk je pilotný projekt a na neho napojená osvetová kampaň, zameraná na ekologické riešenia v doprave. Slovenský autodopravca Yellow Express, s.r.o. spúšťa prvé jazdy nového nákladného vozidla - kamiónu Scania, uspôsobeného na nízko-emisnú jazdu na palivo zo 100 % bionafty, označené ako B100. Takto chce v praxi preveriť funkčnosť alternatívy čistejšej  nákladnej dopravy, ktorá teoreticky môže byť zavedená okamžite. Dodávateľom paliva B100 je regionálny výrobca biopalív Meroco, a.s. člen Envien Group, ktorý vyrába B100 udržateľným spôsobom.

Prečo sme spustili kampaň Biojazda.sk

Okrem toho, že Yellow Expres, s.r.o. má eminentný záujem ekonomicky udržateľne ekologizovať svoj vozový park a nájsť dlhodobejšie funkčné riešenie, Slovensko s momentálnymi možnosťami obnoviteľných zdrojov (OZE) nevie bez výrazne vyššieho podielu biopalív v doprave splniť svoj záväzok 14% obnoviteľných zdrojov energie, ktorý má dosiahnuť v roku 2030. Máme za to, že spustením tejto informačnej kampane k  projektu môžeme zároveň ukázať aj to, že napĺňanie podielu OZE v doprave pomocou palív s vysokým podielom biopalív a dosahovanie stanovenej úspory CO2 je možné už teraz a má potenciál sa stať najlacnejším riešením akútnych energeticko-environmentálnych problémov. 

Ako dlho bude pilotný projekt trvať a čo bude sledovať

Vozidlo budeme sledovať v priebehu jedného roka v bežnej komerčnej prevádzke v cestnej doprave. Vyhodnocovať sa budú prevádzkové údaje ako je spotreba, náklady na údržbu, servisný interval, ale aj subjektívne vnímanie vodičov v kontexte vplyvu paliva B100 na prevádzku vozidla. Trasy sa budú prispôsobovať plniacej infraštruktúre, to znamená, že tankovať bude v areáli Meroco, a.s. v Leopoldove. Závery projektu budú zverejnené a tak zdieľané aj s ďalšími autodopravcami, aby sa pri obnove svojich vozových parkoch mohli inšpirovať.

Ako dokáže palivo B100 v nákladnom vozidle znížiť emisie CO2 oproti nafte v celom životnom cykle

Palivo B100 je stopercentné obnoviteľné palivo vyrobené z rastlinného oleja, alebo z použitého kuchynského oleja - odpadovej suroviny, ktorá si takto nájde svoje ďalšie využitie. Emisie klasickej (fosílnej) nafty predstavujú 95,1 g CO2/MJ, oproti tomu biopalivo z rastlinného oleja má emisnú stopu 33 g CO2/MJ a biopalivo vyrobené z odpadových surovín (použitého kuchynského oleja) dokonca len okolo 9 g CO2/MJ. Rozdiel je teda obrovský, v prípade B100 z odpadového oleja dochádza k zníženiu emisií CO2 až do 90%. 

Kde sa dá tankovať palivo B100

Aktuálne je na čerpacích staniciach možné tankovať len primiešané biopalivá - diesel B7, obsahujúci 6,9 % podielu bionafty. Veríme však, že v prípade úspešnosti pilotného projektu dokážeme funkčnosť riešenia a s podporou štátu bude možné vytvoriť ekonomicky vhodné podmienky pre takúto dostupnú a ekologickú alternatívu, ktorá osloví aj iných dopravcov. Pridanie ďalšej tankovacej pištole pre B100 na existujúcich čerpacích staniciach sa tak stane žiadaným a jednoduchým riešením oproti iným alternatívam. Zaobstaranie si vlastnej cisterny s tankovacím zariadením pre tankovanie na dvore vašej firmy tiež nie je nič zložité a prebieha v mnohých flotilách aj dnes.

Aký motor používa ťahač Scania na 100% bionaftu

Motor vozidla je v princípe naftový a je plne prispôsobený na spaľovanie paliva B100 (100% bionafty), ktoré netreba miešať so žiadnym fosílnym palivom. Ťahač Scania  zakúpili v Yellow Express priamo od švédskeho výrobcu, ktorý vyrába aj tento typ motorov na biopalivový pohon. Vo svete však sú aj ďalší výrobcovia nákladných a osobných automobilov, autobusov, ale aj motorov do traktorov, ktorí vyrábajú aj biopalivové verzie motorov, či už na báze bionafty alebo bioetanolu.  

Ako sa chovajú biopalivá v motore auta

Biopalivá, ako aj palivá s obsahom biozložiek, sa vyrábajú podľa svetovo akceptovaných technických noriem ISO, EN a ASTM, odsúhlasených výrobcami motorov. Všetci výrobcovia motorových vozidiel uvádzajú vo svojej dokumentácii k vozidlám možnosť používania biopalív a výšku ich prímesi, akceptovateľnú v predmetnom vozidle. V súčasných autách, jazdiacich na naftu B7 s primiešaným biodieslom je preukázané, že tieto zmesi nemajú dopad na chod, ani na životnosť motora. Biodiesel má vysokú mazaciu schopnosť, čo znižuje opotrebenie motora a nespôsobuje jeho znečistenie.

Čo ďalej po skončení pilotu

Ak vyhodnotíme, že takáto prevádzka je pre autodopravcu ekologicky aj ekonomicky výhodná, určite bude záujem zaviesť takéto palivo do bežnej prevádzky.
Pre komerčné nasadenie by bolo potrebné legislatívne upraviť nastavenie spotrebnej dane voči biopalivám tak, aby pri výške spotrebnej dane boli zohľadnené nízke emisie skleníkových plynov. Dnes je spotrebná daň nastavená tak, že po prepočte na objem energie a emisie skleníkových plynov je najvyššia práve u biopalív (s nižšími emisiami GHG ako čisté fosílne palivá), čo je v protiklade voči záväzkom a zámerom štátu znižovať emisie skleníkových plynov v doprave. Takže podľa nášho názoru, cena čistého biopaliva (B100) musí byť motivačná - minimálne rovnaká alebo nižšia ako je cena nafty B7.

Bionafta z repkového oleja – ekologické postupy a udržateľnosť

Poznámky o monokultúre repky olejnej v súvislosti s biopalivami nie sú na mieste. V správnej farmárskej praxi sa repka nepestuje v monokultúre, nie je to možné a ani vhodné. O európskej produkcii poľnohospodárskych komodít je známe, že sa pestujú za prísnych podmienok udržateľnosti. Repka pre všetky účely (aj potravinárske či kozmetické) sa na Slovensku pestuje iba na 3,1 % územia, čo je 6,5 % celkovej poľnohospodárskej pôdy.

(Bio)palivo verzus potravina

Na výrobu bionafty sa používa len časť obsahu repky. Po vylisovaní oleja zostáva zo spracovanej hmoty viac ako 50 % repkových šrotov (s vysokým – až 35 % podielom bielkovín). Takto lokálne produkovaná kŕmna surovina (vďaka vyváženému pomeru živín je vhodná pre všetky hospodárske zvieratá) dokáže efektívne nahrádzať dovážené (zväčša GMO) sójové šroty. Je málo známe, že práve výroba biopalív sa takto, výraznou mierou podieľa na proteínovej bezpečnosti EÚ. Zároveň tu treba podotknúť, že prebieha aj dôležitý výskum možnosti využitia týchto bielkovín aj v humánnej výžive.

Viac biopalív neznamená väčšie osevné plochy

Ak by sa na Slovensku zaviedlo primiešavanie vyššieho podielu biopalív, nemuseli by sa zväčšovať osevné plochy pre repku, ani kukuricu. Na Slovensku už dnes vyrábame dostatočný objem biopalív pre zabezpečenie takýchto plánov.

Kde inde vo svete jazdia kamióny na čisté biopalivo

Švédsko je ambiciózna krajina v oblasti klimatických opatrení, a je o nej známe, že priebežne zavádza alternatívne zdroje do cestnej dopravy a do MHD v mestách. Štokholm sa aj s pomocou paliva B100 stal už v roku 2020 mestom s nefosílnou dopravou. Po jeho vzore ju používajú aj v Lisabone, Grazi, v poľskom Grodzisku Mazowieckom, ale aj za oceánom v Amerike. Palivo Oleo100 (t.j. B100) vo Francúzsku je dostupné pre prevádzkovateľov uzatvorených flotíl, kdežto vo Švédsku je v plošnej distribúcii pre obyvateľov.

Skúsenosti z domovskej krajiny kamióna

„V spoločnosti Scania sa už niekoľko rokov usilujeme posunúť smerom k udržateľnej doprave a jedným zo spôsobov je dodávanie nákladných vozidiel, poháňaných vysoko kvalitným 100 % biopalivom B100. Za posledných päť rokov sme celosvetovo dodali viac ako 5 000 takýchto vozidiel, z toho polovicu do Európy. Všetky obnoviteľné palivá sú potrebné na to, aby umožnili dopravnému sektoru prejsť na prevádzku bez fosílnych palív, a 100 % bionafta je spôsob ako rýchlo a efektívne znížiť emisie uhlíka. Spätná väzba od zákazníkov je veľmi pozitívna - nielenže nákladné vozidlá plnia očakávania svojej dopravnej misie, ale tým, že prevádzkovatelia môžu využívať lokálne vyrábané biopalivá s vysokou úsporou emisií CO2, vedia ľahšie naplniť ciele pri ich znižovaní.“
Lampros Prentzas, Scania, Švédsko

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Našli ste odpovede a máte záujem dozvedieť sa viac? Rozmýšľate o zavedení bionafty B100 do vašej firemnej flotily?

Napíšte nám na info@biojazda.sk alebo použite kontaktný formulár nižšie.

© 2022 Združenie pre výrobu a využitie biopalív.
Created by canalmedia