Združenie pre výrobu a využitie biopalív

Novinky

Tvrdenia rôznych lobistov, že biopalívá vyrábané z potravinárskych plodín spôsobujú zdražovanie potravín, počuť na oboch stranách Atlantiku. Zatiaľ čo Európa, zrejme pod ich vplyvom, hodlá zmeniť svoju doterajšiu politiku v oblasti biopalív, v USA na niečo podobné nevidia dôvod.

Pripomeňme, že v Európskej únii sa dnes vyrábajú biopalivá prvej generácie z poľnohospodárskych plodín, pričom platí smernica, že do roku 2020 má byť v každom litri benzínu a nafty 10 percent biopalivovej zložky. Nový návrh Európskej komisie (EK) chce presadiť, aby v roku 2020 tvorili polovicu zo stanovených 10 percent biopalivá druhej generácie, ktoré sa majú vyrábať z odpadových surovín. Výrobcovia biopalív namietajú, že tieto biopalivá ešte nie sú schopní komerčne vyrábať a takmer na sto percent to bude platiť aj v roku 2020.

Čítať celý článok...
Úvod

Tak ako je ľudstvo staré, je staré aj hľadanie nových lepších prístupov k uspokojovaniu jeho potrieb. Príroda nám ponúka širokú škálu surovinovej základne (nie nevyčerpateľnú a zároveň ešte nepreskúmanú) a ľudský um použitím stále sa vylepšujúcich technológií zabezpečuje potravinové a energetické potreby, na ktorých sme tak existenčne závislí.

Človek by mal konať múdro a zodpovedne, aby prístupné zdroje efektívne využíval a zároveň nenarušil krehkú rovnováhu a diverzitu, ktorá je tak kľúčová pre zachovanie dedičstva pre ďalšie generácie.

ZVVB si tiež kladie za povinnosť prispieť a podieľať sa na nových výskumoch, prístupoch a ich aplikácii, na šírení osvety, tvorbe normatív, ktoré je potrebné napĺňať na to, aby boli opatrenia zavedené v správnom čase, keď ešte nie je neskoro... Dokumenty a tézy OSN, EU OBSE, a ďalších významných organizácií tvoria rámec s ktorým každodenne pracujeme.

Ponúkame a vytvárame zázemie, pre tých, ktorí sa pýtajú a čakajú odpovede, tí čo nie sú ľahostajní k témam súčasným aj nadčasovým. Naše stránky prinášajú aktuálne informácie, laikov vovádzajú do tém a odbornej verejnosti podávajú pomocnú ruku vo forme konkrétnej schémy podpory.

Veríme, že aj náš podiel robí rozdiel.

 
Reklamný prúžok