Združenie pre výrobu a využitie biopalív

Biopalivá
objem palív umiestnených na Slovenskom trhu2011


Q benzín s biozložkou (1000 l) bioetanol (1000 l) bioETBE (1000 l) % primiešania bioetanolu v benzíne % primiešania bioETBE v benzíne % primiešania biozložky v benzíne diesel S biozložkou (1000 l) FAME (1000 l) % primiešania biozložky v diesli


I.Q.2011 158 823,84 422,73 12 758,94 0,266% 8,033% 8,30% 487 041,49 21 658,77 4,45%


II.Q.2011 197 723,40 2 728,89 10 592,52 1,380% 5,357% 6,74% 451 819,72 24 626,22 5,45%


III.Q.2011 205 106,80 2 531,73 10 238,39 1,234% 4,992% 6,23% 491 036,26 26 664,58 5,43%


IV.Q.2011 192 466,55 2 285,77 8 855,68 1,188% 4,601% 5,79% 465 527,97 25 685,19 5,52%


spolu rok 2011 754 120,60 7 969,13 42 445,53 1,057% 5,628% 6,69% 1 895 425,44 98 634,75 5,20%


2012


I.Q.2012 168 282,33 2 492,06 8 289,78 1,481% 4,926% 6,41% 397 700,73 22 650,65 5,70%


II.Q.2012 201 144,22 4 336,40 8 998,64 2,156% 4,474% 6,63% 435 731,00 24 232,28 5,56%


III.Q.2012IV.Q.2012spolu rok 2012 369 426,55 6 828,46 17 288,42

6,53% 833 431,74 46 882,93 5,63%


zdroj: colný úrad - informácie poskytnuté na základe poslanej žiadosti


5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
trajektória (%e) 0,6%4,1% 4,2% 4,3% 4,4% 5,0% 6,0% 6,3% 6,8% 8,3% 8,5% 10,0%
skutočnosť (%e) 0,0% 1,041% 2,59% 2,65% 3,40% 3,79% 4,45%
grafy_spotreby_paliv

grafy_spotreby_biopaliv

_primiesania

 

Reklamný prúžok