Združenie pre výrobu a využitie biopalív

Novinky

Dňa 15. 4. 2019 počas rokovania Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov (AGRIFISH) v Luxemburgu bola z iniciatívy rezortu ministerky Gabriely Matečnej podpísaná spoločná deklarácia ministrov agrorezortov z Českej republiky, Poľska a Slovenskej republiky. Svojim gestom sa ministri prihlásili k pripravenosti podieľať sa na zavádzaní vyššieho podielu obnoviteľných zdrojov energií v doprave (prostredníctvom benzínu E10) a tým znižovaní emisií skleníkových plynov. O svojom kroku informovali kolegov z ostatných členských štátov EÚ, ktorí ich iniciatívu podporujú. Vo viacerých členských štátoch sa už palivá s vyšším podielom biozložky využívajú a štáty z nášho regiónu by ich mali nasledovať.

Z deklarácie vyplýva, že agrosektor je produkciou vstupných surovín pripravený podporiť zvýšenie výroby biopalív a následné primiešavanie väčšieho podielu do benzínu E10 už začiatkom roku 2020. Zvýšenie produkcie agrosektora prinesie udržanie a rast zamestnanosti a ďalší rozvoj v regiónoch. Výrobcovia biopalív si za obdobie fungovania tohto prísne regulovaného odvetvia vytvorili s farmármi silné partnerstvo založené na férových a vypočítateľných podmienkach. Výhodou tohto vzájomne prospešného vzťahu je aj to, že biopalivárska výroba dodáva farmárom naspäť hodnotné vysoko-proteínové krmivá, ktoré sú vedľajším produktom pri výrobe biopalív.

Združenie pre výrobu a využitie biopalív vyjadruje uznanie a vďaku ministerke Matečnej za iniciatívu, ktorú spolu s ostatnými ministrami predstavila na zasadnutí Rady ministrov poľnohospodárstva.

Sme presvedčení, že táto iniciatíva nemôže zostať nepovšimnutá a povedie k otvoreniu dôležitej diskusie v našom regióne a tiež k spusteniu prípravy legislatívnych opatrení, ktoré zavedú palivá s vyšším podielom biozložky do praxe čo najskôr. Máme príležitosť využiť potenciál, ktorý biopalivá ponúkajú a jeho prostredníctvom zabezpečiť, že krajiny splnia svoje záväzky pri znižovaní emisií a zavádzaní vyšších podielov obnoviteľných zdrojov energií. V energetickom mixe pre dopravu potrebujeme maximalizovať všetky dostupné technológie, ktoré zásadne napomôžu bojovať proti klimatickým zmenám,“ komentuje predsedníčka združenia Diana Štrofová.

Vážime si, že slovenské štátne inštitúcie majú odvahu postaviť sa za svoje výrobné odvetvia, ktorých na Slovensku nie je veľa a zabojovať za ich perspektívu,“ dodáva Štrofová.

 

Zástupcovia oddelení R&D a EFaVZ divízie strategického rozvoja (DSR) spoločnosti ENVIRAL, a.s. sa v dňoch 14. a 15. júna 2018 zúčastnili úvodného „Kick-off“ Meetingu k projektu EXCornsEED v Ríme. Spolu s ďalšími 12 partnermi z ôsmich európskych krajín a zástupcom BBI prediskutovali prípravu a následné kroky v rámci získaného projektu „Separácia, frakcionácia a izolácia biologicky aktívnych látok z kukuričného oleja a ďalších vedľajších produktov výroby biopalív”. Konzorcium okrem ENVIRAL, a.s. tvoria výskumné organizácie, spoločnosti zaoberajúce sa biotechnológiami a Sapienza Università di Roma, ktorá je zároveň aj koordinátorom celého projektu.

Čítať celý článok...
 

Inovátori zo spoločnosti ENVIRAL, a.s. - slovenského výrobcu biopalív sa stali súčasťou medzinárodného inovatívneho vývoja “zelenšej” technológie výroby biopalív. Počas nasledujúcich 3 rokov budú v spolupráci s partnerskými vedeckými organizáciami riešiť otázky efektivizácie a ekologizácie výroby biopalív, ktoré tak budú schopné ušetriť ešte viac emisií skleníkových plynov.

Pracovníci Oddelenia výskumu a vývoja  (R&D) a Oddelenia európskych fondov a verejných zdrojov (EFaVZ) z Divízie strategického rozvoja (DSR) spoločnosti ENVIRAL, a.s., slovenského výrobného podniku na biopalivá, boli oslovení zahraničnými partnermi s ponukou na spoluprácu na projekte CONVERGE, a dňa 19. novembra 2018 participovali na úvodnom „Kick-off“ meetingu v Bruseli, Belgicko. Už onedlho sa zúčastnia na hodnotiacom stretnutí prvej fázy projektu vo Florencii, Taliansko.

Partnerskú skupinu (konzorcium) pozostávajúcu z Politecnico di Milano (Taliansko), TNO (Holandsko), Kemijski Institut (Slovinsko), Univerzita Babes Bolyai (Rumunsko), Hyet Hydrogen (Holandsko), Institutt for energiteknikk (Nórsko), Campa Iberia (Španielsko), Biorecro (Švédsko), Ca.Re. For Engineering (Taliansko) a ENVIRAL a.s. (Slovensko) spojil spoločný zámer znížiť výrobné náklady bionafty na úroveň fosílnych palív a súčasne zabezpečiť ďalšie výrazné zníženie emisií CO2 (t.j. skleníkových plynov) pri jej výrobe.

Cieľom projektu CONVERGE je znížiť emisie v sektore dopravy prostredníctvom inovatívneho procesu výroby bionafty s využitím odpadových produktov, tzv. druho-generačnej biomasy. Tento výrobný proces bude o 12 % efektívnejší v porovnaní s existujúcimi systémami a s očakávaným znížením nákladov výroby bionafty o 10 %. Projekt je zameraný na preskúmanie lokálnej dostupnosti vhodnej odpadovej biomasy a súčasne optimalizovanie spôsobu jej využitia na výrobu biopaliva.

V centre záujmu projektu CONVERGE počas nasledujúcich 3 rokov bude intenzifikácia výrobného procesu biopalív pomocou zlúčenia piatich prielomových technológií. Tie umožnia vyrábať 100 % biogénny (pochádzajúci z biomasy = ekologický) metanol a popri ňom produkovať látky s vysokou pridanou hodnotou s ďalším využitím v petrochemickom priemysle.

Na dosiahnutie tohto ambiciózneho cieľa konzorcium združuje dve univerzity, tri výskumné centrá a päť spoločností v rámci Európy. Títo partneri zabezpečujú celý procesný reťazec od zabezpečenia vhodnej biomasy až po výrobu bionafty. Projekt bol spustený v novembri 2018 s cieľom demonštrovať novú technológiu už v roku 2022. Projekt CONVERGE takisto zahŕňa hodnotenie vplyvu technológie na životné prostredie, ktoré sa uskutoční v štyroch regiónoch v rámci Európskej únie.

Projekt CONVERGE získal finančné prostriedky z výskumného a inovačného programu Európskej únie Horizon 2020 na základe dohody o grante č. 818135.

Viac informácií je dostupných na stránke:

https://www.researchgate.net/project/CONVERGE-CarbON-Valorisation-in-Energy-efficient-Green-fuels

 
Producenti biopalív odmietajú obvinenia zo zvyšovania cien potravín
Vložil DST, Streda, 03 Október 2012 15:33

Európski výrobcovia biopalív tvrdia, že ich obviňovanie z vyšších cien potravín je neoprávnené. Poukazujú na rôzne ďalšie faktory ako sú špekulácie s komoditami, rastúce množstvo odpadu z potravín a väčší apetít v rozvíjajúcich sa ekonomikách.
   Veľké sucho predovšetkým v úrodných častiach Spojených štátov a Rusku a vyššie ceny pohonných látok, ktoré zvyšujú náklady poľnohospodárskej produkcie a distribúcie, viedli v posledných mesiacoch k značnému nárastu cien základných poľnohospodárskych plodín, ako kukurica, pšenica a cukor.
   V pondelok (27.8.) sa vo Francúzsku uskutočnilo stretnutie Informačného systému pre poľnohospodársky trh (AMIS), čo je iniciatíva v rámci G20, ktorá vznikla s cieľom zlepšiť koordináciu národných vlád i Európskej komisie. Diskutovali o tom, či je potrebné zvolať špeciálne stretnutie Fóra rýchlej reakcie.

 
Aerolínie môžu získať dobré emisné body za biopalivá
Vložil DST, Streda, 03 Október 2012 15:32

EK požiadala letecké spoločnosti, aby nahlásili „množstvo biomasy“, ktoré používajú, aby mohla biopalivá pripočítať k „nulovým emisiám“ do ich ročných správ o vypúšťaných skleníkových plynoch.
   Plán, ktorý spresňujú dva návrhy nariadení EÚ o overení a monitoringu skleníkových plynov, prichádza aj napriek pretrvávajúcej polemike o potenciálnych negatívnych vplyvoch biopalív na životné prostredie.
   Navyše stále pretrvávajú obavy, že európska emisná schéma pre aerolínie by mohla spustiť komerčnú vojnu s Čínou alebo USA, ktoré bojujú proti začlenenie svojich prepravcov do EÚ ETS.

 
Vedci naliehajú na EÚ, aby vyhodnotila vplyv biopalív na využívanie pôdy
Vložil DST, Streda, 03 Október 2012 15:20

Viac ako stovka najvýznamnejších vedcov a ekonómov vyzvala Európsku komisiu, aby v rámci dlhodobej debaty o vplyve biopalív a pri tvorbe svojej politiky zohľadnila koncept nepriamej zmeny využívania pôdy (ILUC).
   V liste, ktorý má EurActiv k dispozícii, sa píše, že označovanie bioaplív za „uhlíkovo neutrálne“ pri určovaní vypúšťaných emisií, tak ako to EÚ oficiálne uvádza, „zreteľne nie je podložené [najlepšie dostupnou] vedou“.
   Z dôvodu „chybných“ pravidiel pri hodnotení „ciele Európskej únie pre obnoviteľnú energie v doprave môžu zlyhať pri plnení skutočných úspor uhlíka v reálnom svete,“ uviedli. „Mohlo by to skončiť ako čisto papierový postup, ktorý presadzuje ďalekosiahle odlesňovanie a vyššie ceny potravín.“
   Podľa smernice 2009/28/ES majú členské štáty povinnosť do roku 2020 zabezpečiť 10-percentný podiel obnoviteľných zdrojov na konečnej energetickej spotrebe v doprave, či už z biopalív, vodíkového alebo elektrického pohonu.

 
Huba produkujúca mykonaftu by mohla zjednodušiť výrobu biopalív
Vložil DST, Streda, 03 Október 2012 14:46

Americkí vedci ohlásili prevratný objav, ktorý by mohol zjednodušiť výrobu biopalív. Gary Strobel, sedemdesiatročný profesor botaniky a fytopatológie na štátnej univerzite v Montane, našiel v pralesoch na juhu Južnej Ameriky endofytickú hubu Gliocladium Roseum. Táto mikroskopická huba rastúca na stromoch Ulmo (Eucryphia cordifolia) produkuje v ohromnom množstve prchavé uhľovodíky a ich deriváty. Vzniknutá zmes, ktorú objavitelia nazvali mykonafta by sa mohla stať lacnou a ekologickou alternatívou k fosílnym palivám.

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 Dopredu > Koniec >>
Stránka 8 z 8
Reklamný prúžok