Združenie pre výrobu a využitie biopalív

Novinky

Dňa 15. 4. 2019 počas rokovania Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov (AGRIFISH) v Luxemburgu bola z iniciatívy rezortu ministerky Gabriely Matečnej podpísaná spoločná deklarácia ministrov agrorezortov z Českej republiky, Poľska a Slovenskej republiky. Svojim gestom sa ministri prihlásili k pripravenosti podieľať sa na zavádzaní vyššieho podielu obnoviteľných zdrojov energií v doprave (prostredníctvom benzínu E10) a tým znižovaní emisií skleníkových plynov. O svojom kroku informovali kolegov z ostatných členských štátov EÚ, ktorí ich iniciatívu podporujú. Vo viacerých členských štátoch sa už palivá s vyšším podielom biozložky využívajú a štáty z nášho regiónu by ich mali nasledovať.

Z deklarácie vyplýva, že agrosektor je produkciou vstupných surovín pripravený podporiť zvýšenie výroby biopalív a následné primiešavanie väčšieho podielu do benzínu E10 už začiatkom roku 2020. Zvýšenie produkcie agrosektora prinesie udržanie a rast zamestnanosti a ďalší rozvoj v regiónoch. Výrobcovia biopalív si za obdobie fungovania tohto prísne regulovaného odvetvia vytvorili s farmármi silné partnerstvo založené na férových a vypočítateľných podmienkach. Výhodou tohto vzájomne prospešného vzťahu je aj to, že biopalivárska výroba dodáva farmárom naspäť hodnotné vysoko-proteínové krmivá, ktoré sú vedľajším produktom pri výrobe biopalív.

Združenie pre výrobu a využitie biopalív vyjadruje uznanie a vďaku ministerke Matečnej za iniciatívu, ktorú spolu s ostatnými ministrami predstavila na zasadnutí Rady ministrov poľnohospodárstva.

Sme presvedčení, že táto iniciatíva nemôže zostať nepovšimnutá a povedie k otvoreniu dôležitej diskusie v našom regióne a tiež k spusteniu prípravy legislatívnych opatrení, ktoré zavedú palivá s vyšším podielom biozložky do praxe čo najskôr. Máme príležitosť využiť potenciál, ktorý biopalivá ponúkajú a jeho prostredníctvom zabezpečiť, že krajiny splnia svoje záväzky pri znižovaní emisií a zavádzaní vyšších podielov obnoviteľných zdrojov energií. V energetickom mixe pre dopravu potrebujeme maximalizovať všetky dostupné technológie, ktoré zásadne napomôžu bojovať proti klimatickým zmenám,“ komentuje predsedníčka združenia Diana Štrofová.

Vážime si, že slovenské štátne inštitúcie majú odvahu postaviť sa za svoje výrobné odvetvia, ktorých na Slovensku nie je veľa a zabojovať za ich perspektívu,“ dodáva Štrofová.

 

Zástupcovia oddelení R&D a EFaVZ divízie strategického rozvoja (DSR) spoločnosti ENVIRAL, a.s. sa v dňoch 14. a 15. júna 2018 zúčastnili úvodného „Kick-off“ Meetingu k projektu EXCornsEED v Ríme. Spolu s ďalšími 12 partnermi z ôsmich európskych krajín a zástupcom BBI prediskutovali prípravu a následné kroky v rámci získaného projektu „Separácia, frakcionácia a izolácia biologicky aktívnych látok z kukuričného oleja a ďalších vedľajších produktov výroby biopalív”. Konzorcium okrem ENVIRAL, a.s. tvoria výskumné organizácie, spoločnosti zaoberajúce sa biotechnológiami a Sapienza Università di Roma, ktorá je zároveň aj koordinátorom celého projektu.

Čítať celý článok...
 

Inovátori zo spoločnosti ENVIRAL, a.s. - slovenského výrobcu biopalív sa stali súčasťou medzinárodného inovatívneho vývoja “zelenšej” technológie výroby biopalív. Počas nasledujúcich 3 rokov budú v spolupráci s partnerskými vedeckými organizáciami riešiť otázky efektivizácie a ekologizácie výroby biopalív, ktoré tak budú schopné ušetriť ešte viac emisií skleníkových plynov.

Pracovníci Oddelenia výskumu a vývoja  (R&D) a Oddelenia európskych fondov a verejných zdrojov (EFaVZ) z Divízie strategického rozvoja (DSR) spoločnosti ENVIRAL, a.s., slovenského výrobného podniku na biopalivá, boli oslovení zahraničnými partnermi s ponukou na spoluprácu na projekte CONVERGE, a dňa 19. novembra 2018 participovali na úvodnom „Kick-off“ meetingu v Bruseli, Belgicko. Už onedlho sa zúčastnia na hodnotiacom stretnutí prvej fázy projektu vo Florencii, Taliansko.

Partnerskú skupinu (konzorcium) pozostávajúcu z Politecnico di Milano (Taliansko), TNO (Holandsko), Kemijski Institut (Slovinsko), Univerzita Babes Bolyai (Rumunsko), Hyet Hydrogen (Holandsko), Institutt for energiteknikk (Nórsko), Campa Iberia (Španielsko), Biorecro (Švédsko), Ca.Re. For Engineering (Taliansko) a ENVIRAL a.s. (Slovensko) spojil spoločný zámer znížiť výrobné náklady bionafty na úroveň fosílnych palív a súčasne zabezpečiť ďalšie výrazné zníženie emisií CO2 (t.j. skleníkových plynov) pri jej výrobe.

Cieľom projektu CONVERGE je znížiť emisie v sektore dopravy prostredníctvom inovatívneho procesu výroby bionafty s využitím odpadových produktov, tzv. druho-generačnej biomasy. Tento výrobný proces bude o 12 % efektívnejší v porovnaní s existujúcimi systémami a s očakávaným znížením nákladov výroby bionafty o 10 %. Projekt je zameraný na preskúmanie lokálnej dostupnosti vhodnej odpadovej biomasy a súčasne optimalizovanie spôsobu jej využitia na výrobu biopaliva.

V centre záujmu projektu CONVERGE počas nasledujúcich 3 rokov bude intenzifikácia výrobného procesu biopalív pomocou zlúčenia piatich prielomových technológií. Tie umožnia vyrábať 100 % biogénny (pochádzajúci z biomasy = ekologický) metanol a popri ňom produkovať látky s vysokou pridanou hodnotou s ďalším využitím v petrochemickom priemysle.

Na dosiahnutie tohto ambiciózneho cieľa konzorcium združuje dve univerzity, tri výskumné centrá a päť spoločností v rámci Európy. Títo partneri zabezpečujú celý procesný reťazec od zabezpečenia vhodnej biomasy až po výrobu bionafty. Projekt bol spustený v novembri 2018 s cieľom demonštrovať novú technológiu už v roku 2022. Projekt CONVERGE takisto zahŕňa hodnotenie vplyvu technológie na životné prostredie, ktoré sa uskutoční v štyroch regiónoch v rámci Európskej únie.

Projekt CONVERGE získal finančné prostriedky z výskumného a inovačného programu Európskej únie Horizon 2020 na základe dohody o grante č. 818135.

Viac informácií je dostupných na stránke:

https://www.researchgate.net/project/CONVERGE-CarbON-Valorisation-in-Energy-efficient-Green-fuels

 
EK pridelila viac ako miliardu eur na inovačné projekty OZE
Vložil JUH, Streda, 19 December 2012 13:06

Európska komisia pridelila vyše 1,2 miliardy eur na financovanie 23 vysoko inovačných demonštračných projektov v oblasti obnoviteľnej energie pri prvej výzve na predkladanie návrhov v rámci programu financovania „NER300“. Nedokázala ale vybrať žiaden projekt rozvoja technológie CCS (zachytávania a uskladnenia emisií z uhlíka - Carbon capture and storage).

Európska komisia v utorok (18.12.) pridelila prostriedky na projekty širokej škály zdrojov obnoviteľnej energie - bioenergiu (vrátane pokročilých biopalív), koncentrovanú solárnu energiu, geotermálnu energiu, veternú energiu, energiu oceánov i inteligentné siete.

 
Vedci objavili celulózožravú riasu
Vložil JUH, Pondelok, 17 December 2012 14:13

Podarilo sa doložiť, že istá zelená riasa využíva ako zdroj energie popri fotosyntéze celulózu z tkanív iných rastlín. Môže to výrazne ovplyvniť celú budúcnosť bioenergetiky. Oznámil to sedemčlenný tím Olafa Krusea z Universität Bielefeld (Nemecko).
   Prvou autorkou článku bola jeho kolegyňa Olga Blifernezová-Klassenová. Ide o riasu z druhu Chlamydomonas reinhardtii. Dosiaľ sa predpokladalo, že celulózu z rastlinných tkanív dokážu stráviť – ako zdroj uhlíka pre ich rast a prežitie – iba baktérie, huby a červy a hlísty. Olaf Kruse s kolegami pestoval tieto mikroskopické riasy v prostredí s veľmi nízkym obsahom oxidu uhličitého.

 
Vo využívaní biopalív Slovensko zaostáva
Vložil JUH, Piatok, 09 November 2012 16:16

Sú krajiny, ktoré dosiahli vo využívaní biopalív väčší pokrok a dostali sa ďalej ako Slovensko. Týka sa to nielen dostupnosti, resp. rozšírenia týchto palív, ale napríklad aj takých parametrov, ako je percentuálny podiel biozložiek v motorových palivách.

Po príklad nemusíme chodiť ďaleko. V susednej Českej republike sú dostupné palivá na báze nafty i na báze benzínu. SMN (z českého směsná motorová nafta) je špeciálny český produkt, ktorý tvorí minimálne 30% bionafty (MERO), zvyšok je fosílna motorová nafta. Predáva sa pod rôznymi názvami ako SMN 30, Ekodiesel, Biodiesel, Setadiesel, a môžu ju tankovať všetky moderné diesely bez nutnosti výrazných úprav. Čistá bionafta je na českom trhu dostupná pod názvom B100.

 
Nový návrh Komisie na minimalizáciu vplyvu výroby biopalív na klímu
Vložil JUH, Štvrtok, 18 Október 2012 15:19

Komisia dnes uverejnila návrh s cieľom obmedziť globálne zmeny využívania pôdy na účely výroby biopalív a zväčšiť prínos biopalív používaných v EÚ pre klímu. Využívanie biopalív vyrábaných z potravinových plodín sa obmedzí na úroveň 5 % v rámci úsilia o dosiahnutie cieľa smernice o energii z obnoviteľných zdrojov, aby 10 % energie pochádzalo z obnoviteľných zdrojov. Zámerom je stimulovať vývoj alternatívnych biopalív tzv. druhej generácie vyrábaných z nepotravinových surovín, napríklad odpadu alebo slamy, ktoré emitujú výrazne menej skleníkových plynov než fosílne palivá a nesúvisia priamo so svetovou výrobou potravín. Po prvýkrát sa pri posudzovaní bilancie biopalív z hľadiska skleníkových plynov zohľadnia odhadované vplyvy globálnych zmien využívania pôdy, teda nepriama zmena využívania pôdy (ILUC).

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 Dopredu > Koniec >>
Stránka 6 z 8
Reklamný prúžok