Združenie pre výrobu a využitie biopalív

Novinky

Dňa 15. 4. 2019 počas rokovania Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov (AGRIFISH) v Luxemburgu bola z iniciatívy rezortu ministerky Gabriely Matečnej podpísaná spoločná deklarácia ministrov agrorezortov z Českej republiky, Poľska a Slovenskej republiky. Svojim gestom sa ministri prihlásili k pripravenosti podieľať sa na zavádzaní vyššieho podielu obnoviteľných zdrojov energií v doprave (prostredníctvom benzínu E10) a tým znižovaní emisií skleníkových plynov. O svojom kroku informovali kolegov z ostatných členských štátov EÚ, ktorí ich iniciatívu podporujú. Vo viacerých členských štátoch sa už palivá s vyšším podielom biozložky využívajú a štáty z nášho regiónu by ich mali nasledovať.

Z deklarácie vyplýva, že agrosektor je produkciou vstupných surovín pripravený podporiť zvýšenie výroby biopalív a následné primiešavanie väčšieho podielu do benzínu E10 už začiatkom roku 2020. Zvýšenie produkcie agrosektora prinesie udržanie a rast zamestnanosti a ďalší rozvoj v regiónoch. Výrobcovia biopalív si za obdobie fungovania tohto prísne regulovaného odvetvia vytvorili s farmármi silné partnerstvo založené na férových a vypočítateľných podmienkach. Výhodou tohto vzájomne prospešného vzťahu je aj to, že biopalivárska výroba dodáva farmárom naspäť hodnotné vysoko-proteínové krmivá, ktoré sú vedľajším produktom pri výrobe biopalív.

Združenie pre výrobu a využitie biopalív vyjadruje uznanie a vďaku ministerke Matečnej za iniciatívu, ktorú spolu s ostatnými ministrami predstavila na zasadnutí Rady ministrov poľnohospodárstva.

Sme presvedčení, že táto iniciatíva nemôže zostať nepovšimnutá a povedie k otvoreniu dôležitej diskusie v našom regióne a tiež k spusteniu prípravy legislatívnych opatrení, ktoré zavedú palivá s vyšším podielom biozložky do praxe čo najskôr. Máme príležitosť využiť potenciál, ktorý biopalivá ponúkajú a jeho prostredníctvom zabezpečiť, že krajiny splnia svoje záväzky pri znižovaní emisií a zavádzaní vyšších podielov obnoviteľných zdrojov energií. V energetickom mixe pre dopravu potrebujeme maximalizovať všetky dostupné technológie, ktoré zásadne napomôžu bojovať proti klimatickým zmenám,“ komentuje predsedníčka združenia Diana Štrofová.

Vážime si, že slovenské štátne inštitúcie majú odvahu postaviť sa za svoje výrobné odvetvia, ktorých na Slovensku nie je veľa a zabojovať za ich perspektívu,“ dodáva Štrofová.

 

Zástupcovia oddelení R&D a EFaVZ divízie strategického rozvoja (DSR) spoločnosti ENVIRAL, a.s. sa v dňoch 14. a 15. júna 2018 zúčastnili úvodného „Kick-off“ Meetingu k projektu EXCornsEED v Ríme. Spolu s ďalšími 12 partnermi z ôsmich európskych krajín a zástupcom BBI prediskutovali prípravu a následné kroky v rámci získaného projektu „Separácia, frakcionácia a izolácia biologicky aktívnych látok z kukuričného oleja a ďalších vedľajších produktov výroby biopalív”. Konzorcium okrem ENVIRAL, a.s. tvoria výskumné organizácie, spoločnosti zaoberajúce sa biotechnológiami a Sapienza Università di Roma, ktorá je zároveň aj koordinátorom celého projektu.

Čítať celý článok...
 

Inovátori zo spoločnosti ENVIRAL, a.s. - slovenského výrobcu biopalív sa stali súčasťou medzinárodného inovatívneho vývoja “zelenšej” technológie výroby biopalív. Počas nasledujúcich 3 rokov budú v spolupráci s partnerskými vedeckými organizáciami riešiť otázky efektivizácie a ekologizácie výroby biopalív, ktoré tak budú schopné ušetriť ešte viac emisií skleníkových plynov.

Pracovníci Oddelenia výskumu a vývoja  (R&D) a Oddelenia európskych fondov a verejných zdrojov (EFaVZ) z Divízie strategického rozvoja (DSR) spoločnosti ENVIRAL, a.s., slovenského výrobného podniku na biopalivá, boli oslovení zahraničnými partnermi s ponukou na spoluprácu na projekte CONVERGE, a dňa 19. novembra 2018 participovali na úvodnom „Kick-off“ meetingu v Bruseli, Belgicko. Už onedlho sa zúčastnia na hodnotiacom stretnutí prvej fázy projektu vo Florencii, Taliansko.

Partnerskú skupinu (konzorcium) pozostávajúcu z Politecnico di Milano (Taliansko), TNO (Holandsko), Kemijski Institut (Slovinsko), Univerzita Babes Bolyai (Rumunsko), Hyet Hydrogen (Holandsko), Institutt for energiteknikk (Nórsko), Campa Iberia (Španielsko), Biorecro (Švédsko), Ca.Re. For Engineering (Taliansko) a ENVIRAL a.s. (Slovensko) spojil spoločný zámer znížiť výrobné náklady bionafty na úroveň fosílnych palív a súčasne zabezpečiť ďalšie výrazné zníženie emisií CO2 (t.j. skleníkových plynov) pri jej výrobe.

Cieľom projektu CONVERGE je znížiť emisie v sektore dopravy prostredníctvom inovatívneho procesu výroby bionafty s využitím odpadových produktov, tzv. druho-generačnej biomasy. Tento výrobný proces bude o 12 % efektívnejší v porovnaní s existujúcimi systémami a s očakávaným znížením nákladov výroby bionafty o 10 %. Projekt je zameraný na preskúmanie lokálnej dostupnosti vhodnej odpadovej biomasy a súčasne optimalizovanie spôsobu jej využitia na výrobu biopaliva.

V centre záujmu projektu CONVERGE počas nasledujúcich 3 rokov bude intenzifikácia výrobného procesu biopalív pomocou zlúčenia piatich prielomových technológií. Tie umožnia vyrábať 100 % biogénny (pochádzajúci z biomasy = ekologický) metanol a popri ňom produkovať látky s vysokou pridanou hodnotou s ďalším využitím v petrochemickom priemysle.

Na dosiahnutie tohto ambiciózneho cieľa konzorcium združuje dve univerzity, tri výskumné centrá a päť spoločností v rámci Európy. Títo partneri zabezpečujú celý procesný reťazec od zabezpečenia vhodnej biomasy až po výrobu bionafty. Projekt bol spustený v novembri 2018 s cieľom demonštrovať novú technológiu už v roku 2022. Projekt CONVERGE takisto zahŕňa hodnotenie vplyvu technológie na životné prostredie, ktoré sa uskutoční v štyroch regiónoch v rámci Európskej únie.

Projekt CONVERGE získal finančné prostriedky z výskumného a inovačného programu Európskej únie Horizon 2020 na základe dohody o grante č. 818135.

Viac informácií je dostupných na stránke:

https://www.researchgate.net/project/CONVERGE-CarbON-Valorisation-in-Energy-efficient-Green-fuels

 
Podpísali memorandum o spolupráci v oblasti výroby biopalív
Vložil JUH, Štvrtok, 28 November 2013 15:56

 

Zástupcovia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Združenia pre výrobu a využitie biopalív (ZVVB) podpísali vo štvrtok 28. novembra Memorandum o porozumení a spolupráci.

Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Peter Bielik predseda ZVVB Róbert Spišák podpísali spoluprácu na projektoch v oblasti agrobiológie, bioenergie, biotechnológií, progresívnych technológií v poľnohospodárstve a potravinárstve.

 
Odborníci sa pomýlili v odhadoch dotácií pre biopalivá
Vložil JUH, Pondelok, 26 August 2013 14:29

 

Autori štúdie, ktorí vypočítali, že dotácie na výrobu biopalív sa pohybujú na úrovni záchrany Cypru, zredukovali svoje čísla. V septembri budú europoslanci rozhodovať o obmedzení rozvoja konvenčných biopalív.Medzinárodný inštitút pre udržateľný rozvoj (IISD) sa v piatok (23.8.) ospravedlnil „za chybu a akýkoľvek spôsobený zmätok“. V apríli vydal inštitút štúdiu, podľa ktorej sektor biopalív v Európskej únii dostal v roku 2011 verejné dotácie na úrovni 9,3 až 10,7 miliárd eur. To je približne suma, ktorá sa poskytla na záchranu cyperskej ekonomiky.

 

 
Ad: Skryté príbehy biopalív
Vložil JUH, Streda, 07 August 2013 12:27

Biopalivá skutočne nie sú zodpovedné za hladujúcich ľudí z tretieho sveta a nezvyšujú ceny potravín. Kukurica, obilniny, repka olejná .... a iné plodiny, z ktorých sa biopalivá vyrábajú, nevytláčajú z polí plodiny určené na potravinársku výrobu. To sú fakty a nezmení na tom nič krik potravinárskych a petrochemických lobistov, ktorí v poslednej dobe na priemysel biopalív útočia takpovediac z každej strany. Aj prognostik Richard Filčák vo svojom článku (5.8.) sa poriadne mýli.

Len niekoľko verejne dostupných faktov. Minulý rok svet vyprodukoval 2,2 miliardy ton obilia, čiže viac, ako by boli schopní všetci obyvatelia našej planéty zjesť. Iba v EÚ dnes máme zhruba 2 milióny hektárov nevyužitej ornej pôdy a na produkciu surovín určených na výrobu biopalív sa využívajú necelé dve percentá poľnohospodárskej pôdy!

 

 
Parlament ešte zhoršuje zlý návrh o biopalivách
Vložil JUH, Streda, 15 Máj 2013 09:20

 

Európsky parlament chce posilniť princíp diskriminácie v návrhu smernice o biopalivách, čím podľa Fredrika Erixona EÚ riskuje kolíziu so záväzkami v rámci WTO.

„Európska únia sa chystá zmeniť svoju vysoko kontroverznú politiku biopalív. Návrh Európskej komisie z minulého roka si v súčasnosti hľadá cestu medzi členskými štátmi a Európskym parlamentom.

A Európsky parlament, ktorý sa blíži k dokončeniu svojej práce, sa chystá urobiť zlý návrh ešte horším. Chce posilniť princíp diskriminácie, ktorý vedie ku kolízii so záväzkami Európy v Svetovej obchodnej organizácii (WTO). Tento konflikt nie je len medzi zelenými ambíciami a pravidlami obchodu – je to konflikt medzi pravidlami obchodu a politikou biopalív zameranou na uprednostnenie doma produkovaných biopalív na úkor zahraničných konkurentov.

Fredrik Erixon je riaditeľ a spoluzakladateľ Európskeho centra pre medzinárodnú politickú ekonómiu ( ECIPE), think-tanku so sídlom v Bruseli.

 

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 Dopredu > Koniec >>
Stránka 4 z 8
Reklamný prúžok