Združenie pre výrobu a využitie biopalív

Novinky

Dňa 15. 4. 2019 počas rokovania Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov (AGRIFISH) v Luxemburgu bola z iniciatívy rezortu ministerky Gabriely Matečnej podpísaná spoločná deklarácia ministrov agrorezortov z Českej republiky, Poľska a Slovenskej republiky. Svojim gestom sa ministri prihlásili k pripravenosti podieľať sa na zavádzaní vyššieho podielu obnoviteľných zdrojov energií v doprave (prostredníctvom benzínu E10) a tým znižovaní emisií skleníkových plynov. O svojom kroku informovali kolegov z ostatných členských štátov EÚ, ktorí ich iniciatívu podporujú. Vo viacerých členských štátoch sa už palivá s vyšším podielom biozložky využívajú a štáty z nášho regiónu by ich mali nasledovať.

Z deklarácie vyplýva, že agrosektor je produkciou vstupných surovín pripravený podporiť zvýšenie výroby biopalív a následné primiešavanie väčšieho podielu do benzínu E10 už začiatkom roku 2020. Zvýšenie produkcie agrosektora prinesie udržanie a rast zamestnanosti a ďalší rozvoj v regiónoch. Výrobcovia biopalív si za obdobie fungovania tohto prísne regulovaného odvetvia vytvorili s farmármi silné partnerstvo založené na férových a vypočítateľných podmienkach. Výhodou tohto vzájomne prospešného vzťahu je aj to, že biopalivárska výroba dodáva farmárom naspäť hodnotné vysoko-proteínové krmivá, ktoré sú vedľajším produktom pri výrobe biopalív.

Združenie pre výrobu a využitie biopalív vyjadruje uznanie a vďaku ministerke Matečnej za iniciatívu, ktorú spolu s ostatnými ministrami predstavila na zasadnutí Rady ministrov poľnohospodárstva.

Sme presvedčení, že táto iniciatíva nemôže zostať nepovšimnutá a povedie k otvoreniu dôležitej diskusie v našom regióne a tiež k spusteniu prípravy legislatívnych opatrení, ktoré zavedú palivá s vyšším podielom biozložky do praxe čo najskôr. Máme príležitosť využiť potenciál, ktorý biopalivá ponúkajú a jeho prostredníctvom zabezpečiť, že krajiny splnia svoje záväzky pri znižovaní emisií a zavádzaní vyšších podielov obnoviteľných zdrojov energií. V energetickom mixe pre dopravu potrebujeme maximalizovať všetky dostupné technológie, ktoré zásadne napomôžu bojovať proti klimatickým zmenám,“ komentuje predsedníčka združenia Diana Štrofová.

Vážime si, že slovenské štátne inštitúcie majú odvahu postaviť sa za svoje výrobné odvetvia, ktorých na Slovensku nie je veľa a zabojovať za ich perspektívu,“ dodáva Štrofová.

 

Zástupcovia oddelení R&D a EFaVZ divízie strategického rozvoja (DSR) spoločnosti ENVIRAL, a.s. sa v dňoch 14. a 15. júna 2018 zúčastnili úvodného „Kick-off“ Meetingu k projektu EXCornsEED v Ríme. Spolu s ďalšími 12 partnermi z ôsmich európskych krajín a zástupcom BBI prediskutovali prípravu a následné kroky v rámci získaného projektu „Separácia, frakcionácia a izolácia biologicky aktívnych látok z kukuričného oleja a ďalších vedľajších produktov výroby biopalív”. Konzorcium okrem ENVIRAL, a.s. tvoria výskumné organizácie, spoločnosti zaoberajúce sa biotechnológiami a Sapienza Università di Roma, ktorá je zároveň aj koordinátorom celého projektu.

Čítať celý článok...
 

Inovátori zo spoločnosti ENVIRAL, a.s. - slovenského výrobcu biopalív sa stali súčasťou medzinárodného inovatívneho vývoja “zelenšej” technológie výroby biopalív. Počas nasledujúcich 3 rokov budú v spolupráci s partnerskými vedeckými organizáciami riešiť otázky efektivizácie a ekologizácie výroby biopalív, ktoré tak budú schopné ušetriť ešte viac emisií skleníkových plynov.

Pracovníci Oddelenia výskumu a vývoja  (R&D) a Oddelenia európskych fondov a verejných zdrojov (EFaVZ) z Divízie strategického rozvoja (DSR) spoločnosti ENVIRAL, a.s., slovenského výrobného podniku na biopalivá, boli oslovení zahraničnými partnermi s ponukou na spoluprácu na projekte CONVERGE, a dňa 19. novembra 2018 participovali na úvodnom „Kick-off“ meetingu v Bruseli, Belgicko. Už onedlho sa zúčastnia na hodnotiacom stretnutí prvej fázy projektu vo Florencii, Taliansko.

Partnerskú skupinu (konzorcium) pozostávajúcu z Politecnico di Milano (Taliansko), TNO (Holandsko), Kemijski Institut (Slovinsko), Univerzita Babes Bolyai (Rumunsko), Hyet Hydrogen (Holandsko), Institutt for energiteknikk (Nórsko), Campa Iberia (Španielsko), Biorecro (Švédsko), Ca.Re. For Engineering (Taliansko) a ENVIRAL a.s. (Slovensko) spojil spoločný zámer znížiť výrobné náklady bionafty na úroveň fosílnych palív a súčasne zabezpečiť ďalšie výrazné zníženie emisií CO2 (t.j. skleníkových plynov) pri jej výrobe.

Cieľom projektu CONVERGE je znížiť emisie v sektore dopravy prostredníctvom inovatívneho procesu výroby bionafty s využitím odpadových produktov, tzv. druho-generačnej biomasy. Tento výrobný proces bude o 12 % efektívnejší v porovnaní s existujúcimi systémami a s očakávaným znížením nákladov výroby bionafty o 10 %. Projekt je zameraný na preskúmanie lokálnej dostupnosti vhodnej odpadovej biomasy a súčasne optimalizovanie spôsobu jej využitia na výrobu biopaliva.

V centre záujmu projektu CONVERGE počas nasledujúcich 3 rokov bude intenzifikácia výrobného procesu biopalív pomocou zlúčenia piatich prielomových technológií. Tie umožnia vyrábať 100 % biogénny (pochádzajúci z biomasy = ekologický) metanol a popri ňom produkovať látky s vysokou pridanou hodnotou s ďalším využitím v petrochemickom priemysle.

Na dosiahnutie tohto ambiciózneho cieľa konzorcium združuje dve univerzity, tri výskumné centrá a päť spoločností v rámci Európy. Títo partneri zabezpečujú celý procesný reťazec od zabezpečenia vhodnej biomasy až po výrobu bionafty. Projekt bol spustený v novembri 2018 s cieľom demonštrovať novú technológiu už v roku 2022. Projekt CONVERGE takisto zahŕňa hodnotenie vplyvu technológie na životné prostredie, ktoré sa uskutoční v štyroch regiónoch v rámci Európskej únie.

Projekt CONVERGE získal finančné prostriedky z výskumného a inovačného programu Európskej únie Horizon 2020 na základe dohody o grante č. 818135.

Viac informácií je dostupných na stránke:

https://www.researchgate.net/project/CONVERGE-CarbON-Valorisation-in-Energy-efficient-Green-fuels

 
Stredná Európa chce klímu a farmárov zachrániť miestnymi biopalivami
Vložil JUH
Štvrtok, 25 Apríl 2019 11:51

 

 

Slovensko, Poľsko a Česko podpísali spoločnú deklaráciu o dekarbonizácii európskej dopravy pomocou lokálne vyrábaných zelených biopalív. Okrem klímy to podľa nich pomôže aj vidieku.

Cesta k naplneniu európskej smernice o obnoviteľných zdrojoch vedie cez výrobu biopalív z poľnohospodárskych plodín. V deklarácii, ktorú podpísali 15. apríla v Luxemburgu, to tvrdia ministri poľnohospodárstva z Česka, Poľska a Slovenska.

„Veríme, že ciele v rámci smernice o obnoviteľných zdrojoch by sme mohli splniť vďaka miestnej výrobe zaisťujúcej energetickú bezpečnosť, zachovanie pracovných miest a poľnohospodárskych aktivít v Európskej únii,“ uvádzajú tri krajiny v stanovisku, ktoré predstavili na nedávnej európskej ministerskej schôdzke v rámci Rady EÚ.

Praha, Varšava a Bratislava považujú biopalivá z plodín za užitočné najmä v oblasti dopravy. Primiešavaním biopalív do pohonných hmôt sa nahrádzajú ropné produkty, ktoré majú vyššiu uhlíkovú stopu.

Liek na nedostatok bielkovín

„Dostupné vedecké poznatky o nepriamych zmenách využívania pôdy vrátane výskumov, ktoré si objednala Európska komisia, neustále zdôrazňujú obrovský potenciál Európy v produkcii biopalív z poľnohospodárskych plodín, a to pri nízkom riziku nepriamych dôsledkov na využívanie pôdy,“ hovorí stanovisko.

Ministri z krajín Vyšehradskej skupiny tvrdia, že podpora lokálne vyrábaných biopalív prispeje aj k výrobe bielkovinového krmiva a zachová úrodnosť pôdy. Tá je hlavným argumentom európskych pestovateľov proti dovozu geneticky modifikovaného krmiva z Latinskej Ameriky.

Farmári tvrdia, že biopalivá pomôžu vyriešiť problém zvyšujúceho sa európskeho bielkovinového deficitu. Sebestačnosť Únie v pestovaní sóji sa v súčasnosti pohybuje iba okolo piatich percent.

„S týmito produktmi sa nám každý rok podarí znížiť závislosť na dovoze o 10 až 15 percent,“ skonštatoval generálny riaditeľ Európskej únie farmárov (Copa-Cogeca) Pekka Pesonen pre EURACTIV.com.

Z deklarácie sa tešia potravinári

Napriek prevažne skeptickému prístupu slovenskej vlády k ambicióznym klimatickým cieľom označila ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS) deklaráciu za súčasť boja proti klimatickým zmenám.

„Európsky agrosektor jedinečným spôsobom prispieva k znižovaniu emisií množstvom existujúcich opatrení. Prostredníctvom trvalo udržateľnej produkcie surovín podporuje výrobu a plošné zavádzanie obnoviteľných zdrojov energií ako napríklad biopalív,“ citovala Matečnú TASR.

Potravinárska komora Slovenska súhlasí, že iniciatíva posilní celý agrosektor, zvýši energetickú bezpečnosť, zníži emisie skleníkových plynov a vytvorí prostredie pre environmentálnu, ekonomickú a sociálnu udržateľnosť. Víta tiež otvorenie priestoru pre oživenie výroby na vidieku.

„Sme presvedčení, že pri politickej vôli sa spoluprácou rezortov pôdohospodárstva, hospodárstva a životného prostredia, dajú dosiahnuť potrebné výsledky v ochrane životného prostredia a udržateľnosti zdrojov surovín, ktoré budú celospoločensky prospešné z viacerých pohľadov,“ uviedla komora.

E10 v ďalších krajinách?

Krajiny sa v deklarácii zaviazali presadiť opatrenia vedúce k vytvoreniu „priaznivého prostredia“ pre využívanie palív s vyšším obsahom obnoviteľných energií z poľnoshospodárskych plodín ako E10, čo je benzín s obsahom etanolu do desiatich percent.

„Veríme, že zavedenie E10 ako bežnej a jedinej bioetanolovej zmesy v Českej republike, Poľsku a na Slovensku by mohlo byť realitou najneskôr v roku 2020. Cieľom je zabezpečiť efektívne naplnenie energetických a klimatických cieľov a zachovať možnosť využívania tradičných biopalív na úrovni siedmich percent, ako to prikazuje (smernica).“

Niektoré krajiny už E10 na trhu majú. Patria medzi ne Nemecko, Francúzsko, Fínsko, Belgicko, Rumunsko a Bulharsko. Zavedenie E10 pred rokom 2020 zvažujú Holandsko, Spojené kráľovstvo či Litva. Maďarská vláda by o E10 mala rozhodnúť do leta.

Zástupcovia ePure, Európskeho združenia pre obnoviteľný etanol, majú z deklarácie radosť, nakoľko otvorene podporuje využívanie biopalív ako prostriedku k dekarbonizácii dopravného sektoru. „Teraz je na ďalších členských krajinách, aby nasledovali a podporili deklaráciu rýchlym zavedením palív s vyšším obsahom obnoviteľnej energie poľnohospodárskeho pôvodu, ako je E10,“ vyzýva ePure.

Zdroj: euractiv.sk

 

https://euractiv.sk/section/energetika/news/stredna-europa-chce-klimu-a-farmarov-zachranit-miestnymi-biopalivami/


 

 
Reklamný prúžok