Združenie pre výrobu a využitie biopalív

Novinky

Dňa 15. 4. 2019 počas rokovania Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov (AGRIFISH) v Luxemburgu bola z iniciatívy rezortu ministerky Gabriely Matečnej podpísaná spoločná deklarácia ministrov agrorezortov z Českej republiky, Poľska a Slovenskej republiky. Svojim gestom sa ministri prihlásili k pripravenosti podieľať sa na zavádzaní vyššieho podielu obnoviteľných zdrojov energií v doprave (prostredníctvom benzínu E10) a tým znižovaní emisií skleníkových plynov. O svojom kroku informovali kolegov z ostatných členských štátov EÚ, ktorí ich iniciatívu podporujú. Vo viacerých členských štátoch sa už palivá s vyšším podielom biozložky využívajú a štáty z nášho regiónu by ich mali nasledovať.

Z deklarácie vyplýva, že agrosektor je produkciou vstupných surovín pripravený podporiť zvýšenie výroby biopalív a následné primiešavanie väčšieho podielu do benzínu E10 už začiatkom roku 2020. Zvýšenie produkcie agrosektora prinesie udržanie a rast zamestnanosti a ďalší rozvoj v regiónoch. Výrobcovia biopalív si za obdobie fungovania tohto prísne regulovaného odvetvia vytvorili s farmármi silné partnerstvo založené na férových a vypočítateľných podmienkach. Výhodou tohto vzájomne prospešného vzťahu je aj to, že biopalivárska výroba dodáva farmárom naspäť hodnotné vysoko-proteínové krmivá, ktoré sú vedľajším produktom pri výrobe biopalív.

Združenie pre výrobu a využitie biopalív vyjadruje uznanie a vďaku ministerke Matečnej za iniciatívu, ktorú spolu s ostatnými ministrami predstavila na zasadnutí Rady ministrov poľnohospodárstva.

Sme presvedčení, že táto iniciatíva nemôže zostať nepovšimnutá a povedie k otvoreniu dôležitej diskusie v našom regióne a tiež k spusteniu prípravy legislatívnych opatrení, ktoré zavedú palivá s vyšším podielom biozložky do praxe čo najskôr. Máme príležitosť využiť potenciál, ktorý biopalivá ponúkajú a jeho prostredníctvom zabezpečiť, že krajiny splnia svoje záväzky pri znižovaní emisií a zavádzaní vyšších podielov obnoviteľných zdrojov energií. V energetickom mixe pre dopravu potrebujeme maximalizovať všetky dostupné technológie, ktoré zásadne napomôžu bojovať proti klimatickým zmenám,“ komentuje predsedníčka združenia Diana Štrofová.

Vážime si, že slovenské štátne inštitúcie majú odvahu postaviť sa za svoje výrobné odvetvia, ktorých na Slovensku nie je veľa a zabojovať za ich perspektívu,“ dodáva Štrofová.

 

Zástupcovia oddelení R&D a EFaVZ divízie strategického rozvoja (DSR) spoločnosti ENVIRAL, a.s. sa v dňoch 14. a 15. júna 2018 zúčastnili úvodného „Kick-off“ Meetingu k projektu EXCornsEED v Ríme. Spolu s ďalšími 12 partnermi z ôsmich európskych krajín a zástupcom BBI prediskutovali prípravu a následné kroky v rámci získaného projektu „Separácia, frakcionácia a izolácia biologicky aktívnych látok z kukuričného oleja a ďalších vedľajších produktov výroby biopalív”. Konzorcium okrem ENVIRAL, a.s. tvoria výskumné organizácie, spoločnosti zaoberajúce sa biotechnológiami a Sapienza Università di Roma, ktorá je zároveň aj koordinátorom celého projektu.

Čítať celý článok...
 

Inovátori zo spoločnosti ENVIRAL, a.s. - slovenského výrobcu biopalív sa stali súčasťou medzinárodného inovatívneho vývoja “zelenšej” technológie výroby biopalív. Počas nasledujúcich 3 rokov budú v spolupráci s partnerskými vedeckými organizáciami riešiť otázky efektivizácie a ekologizácie výroby biopalív, ktoré tak budú schopné ušetriť ešte viac emisií skleníkových plynov.

Pracovníci Oddelenia výskumu a vývoja  (R&D) a Oddelenia európskych fondov a verejných zdrojov (EFaVZ) z Divízie strategického rozvoja (DSR) spoločnosti ENVIRAL, a.s., slovenského výrobného podniku na biopalivá, boli oslovení zahraničnými partnermi s ponukou na spoluprácu na projekte CONVERGE, a dňa 19. novembra 2018 participovali na úvodnom „Kick-off“ meetingu v Bruseli, Belgicko. Už onedlho sa zúčastnia na hodnotiacom stretnutí prvej fázy projektu vo Florencii, Taliansko.

Partnerskú skupinu (konzorcium) pozostávajúcu z Politecnico di Milano (Taliansko), TNO (Holandsko), Kemijski Institut (Slovinsko), Univerzita Babes Bolyai (Rumunsko), Hyet Hydrogen (Holandsko), Institutt for energiteknikk (Nórsko), Campa Iberia (Španielsko), Biorecro (Švédsko), Ca.Re. For Engineering (Taliansko) a ENVIRAL a.s. (Slovensko) spojil spoločný zámer znížiť výrobné náklady bionafty na úroveň fosílnych palív a súčasne zabezpečiť ďalšie výrazné zníženie emisií CO2 (t.j. skleníkových plynov) pri jej výrobe.

Cieľom projektu CONVERGE je znížiť emisie v sektore dopravy prostredníctvom inovatívneho procesu výroby bionafty s využitím odpadových produktov, tzv. druho-generačnej biomasy. Tento výrobný proces bude o 12 % efektívnejší v porovnaní s existujúcimi systémami a s očakávaným znížením nákladov výroby bionafty o 10 %. Projekt je zameraný na preskúmanie lokálnej dostupnosti vhodnej odpadovej biomasy a súčasne optimalizovanie spôsobu jej využitia na výrobu biopaliva.

V centre záujmu projektu CONVERGE počas nasledujúcich 3 rokov bude intenzifikácia výrobného procesu biopalív pomocou zlúčenia piatich prielomových technológií. Tie umožnia vyrábať 100 % biogénny (pochádzajúci z biomasy = ekologický) metanol a popri ňom produkovať látky s vysokou pridanou hodnotou s ďalším využitím v petrochemickom priemysle.

Na dosiahnutie tohto ambiciózneho cieľa konzorcium združuje dve univerzity, tri výskumné centrá a päť spoločností v rámci Európy. Títo partneri zabezpečujú celý procesný reťazec od zabezpečenia vhodnej biomasy až po výrobu bionafty. Projekt bol spustený v novembri 2018 s cieľom demonštrovať novú technológiu už v roku 2022. Projekt CONVERGE takisto zahŕňa hodnotenie vplyvu technológie na životné prostredie, ktoré sa uskutoční v štyroch regiónoch v rámci Európskej únie.

Projekt CONVERGE získal finančné prostriedky z výskumného a inovačného programu Európskej únie Horizon 2020 na základe dohody o grante č. 818135.

Viac informácií je dostupných na stránke:

https://www.researchgate.net/project/CONVERGE-CarbON-Valorisation-in-Energy-efficient-Green-fuels

 
Cieľ pre zelené energie v doprave zrušia, slovenskí biopalivári bijú na poplach
Vložil JUH
Pondelok, 09 Máj 2016 14:20

Novú smernicu o obnoviteľných energiách Európska komisia ešte nenavrhla a už budí polemiku. Aj na Slovensku.

Predstaviteľka Komisie totiž oznámila, že nová smernica nebude obsahovať 10-percentný cieľ pre obnoviteľné energie v doprave. „Čo v texte nebude, je cieľ v pre sektor dopravy,“ citoval EurActiv.com Marie C. Donnelly z generálneho riaditeľstva pre energetiku.

 

  

Slovenskí biopalivári zareagovali rázne. „Vyjadrenie Európskej komisie v zastúpení Marie C. Donnelly považujeme len za verejné testovanie nápadov na znenie smernice,“ uviedol Peter Kostík zo Združenia pre výrobu a využitie biopalív (ZVVB). „Tomu nemôžeme prikladať dôležitosť,“ píše sa v stanovisku, ktoré ZVVB zaslal do redakcie EurActiv.sk.

Zmenu už schválila Európska rada

Smernica, ktorá platí dnes, zaväzuje štáty EÚ dosiahnuť do roku 2020 spoločný 20-percentný podiel obnoviteľných energií na spotrebe energie. V špecifickej oblasti dopravy bol cieľ stanovený na 10-percentný podiel obnoviteľných energií.

V doprave sú obnoviteľnými energiami predovšetkým biopalivá pochádzajúce z biomasy ako biodiesel či bioetanol. Príspevok elektriny a elektromobility je zatiaľ zanedbateľný, týka sa najmä železníc.

V októbri 2014 prijala Európska rada nový klimaticko-energetický balíček pre obdobie 2020 – 2030. Šéfovia vlád a štátov schválili záväzok k 27-percentný podielu obnoviteľných energií na energetickom mixe. Na nátlak Vyšehradskej skupiny a Veľkej Británie však nestanovili ciele na národnej úrovni ani v jednotlivých sektoroch ako elektroenergetika, výroba tepla a chladu, či doprava.

Biopalivá tak stratia možnosť rozšíriť sa v rámci percentuálne stanoveného cieľa.

Ťažko dosiahnuteľná méta

Dosiahnuť záväzný cieľ sa im však nedarí ani teraz. Siahnuť na 10-percentnú métu v doprave do roku 2020 môže byť nerealistické. „Pokrok v posledných piatich rokoch k tomuto cieľu bol pomalý,“ hodnotí Komisia v správe o pokroku z júna 2015.

Skutočný podiel odhaduje na 5,4 percenta v roku 2013 a na 5,7 percenta o rok neskôr. Slovensko v týchto rokoch dosiahlo podiel 5,1 a 6,6 percenta.

Nedostatok pokroku pripisuje Komisia rozširujúcej sa mienke, že využívanie biopalív môže viesť k celkovému zvýšeniu emisií skleníkových plynov. Na výrobu biopalív sa totiž využívajú obilniny, ktoré sa pestujú na ornej pôde. Tá je však využívaná aj pre produkciu potravín. Za účelom výroby biopalív sa preto poľnohospodárska produkcia presúva na trávnaté alebo lesnaté plochy. Lenže práve táto vegetácia absorbuje skleníkové plyny.

Začarovaný kruh druhej generácie

To tvrdí aj aprílová správa organizácie Transport & Environment. Biopalivá sú podľa nej dokonca škodlivejšie ako fosílne palivá.

Slovenskí výrobcovia biopalív obavám aktivistov nerozumejú. „Stop prvogeneračným biopalivám v čase, kedy ešte nemáme k dispozícii druhogeneračné, znamená plnú podporu fosílnym palivám s ich emisiami,“ tvrdí vo vyhlásení ZVVB.

Práve pomalý nástup druhej generácie biopalív vidí Komisia za ich slabým využívaním.

Výrobcovia však tvrdia, že ide o začarovaný kruh.

Ak Komisia nepredloží žiadny cieľ pre podiel obnoviteľných zdrojov – teda biopalív – na doprave, bude to znamenať „zmarenie všetkých investícií do biopalivového sektoru,“ varujú slovenskí biopalivári. „Ak nebude jasný regulačný rámec po roku 2020, nemôžeme očakávať, že niekto zainvestuje čo len jedno euro do biopalív druhej generácie,“ búši na poplach ZVVB.

Druhá generácia biopalív sa na ich využívaní v doprave v roku 2014 podieľala len 12 percentami. Najvyužívanejšia je práve prvá generácia (88 percent).

Prehrali bitku, nie vojnu

Koniec percentuálneho cieľa pre obnoviteľné energie v doprave však neznamená, že Brusel biopalivá nijako nepodporí.

Aktivisti sa obávajú, že Komisia ustanoví povinnosť zamiešavať etanol do palív využívaných v cestnej a leteckej doprave.

Zmena bude spočívať v tom, že Komisia neuloží povinnosti štátom, ale dodávateľom palív, cituje EurActiv.com Josa Dingsa, riaditeľa think tanku Transport & Environment.

Výrobcovia by to naopak privítali. Riaditeľ fínskej energetickej spoločnosti Pekka Koponen pre portál EurActiv.com povedal, že „mandát na zamiešavanie je dôležitý“.

Zdá sa preto, že boj za biopalivá v doprave sa ešte neskončil. Len sa presúva inam.

 

euractiv.sk, 6.5.2016, 00:00:00

 
Reklamný prúžok