Združenie pre výrobu a využitie biopalív

Novinky

Dňa 15. 4. 2019 počas rokovania Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov (AGRIFISH) v Luxemburgu bola z iniciatívy rezortu ministerky Gabriely Matečnej podpísaná spoločná deklarácia ministrov agrorezortov z Českej republiky, Poľska a Slovenskej republiky. Svojim gestom sa ministri prihlásili k pripravenosti podieľať sa na zavádzaní vyššieho podielu obnoviteľných zdrojov energií v doprave (prostredníctvom benzínu E10) a tým znižovaní emisií skleníkových plynov. O svojom kroku informovali kolegov z ostatných členských štátov EÚ, ktorí ich iniciatívu podporujú. Vo viacerých členských štátoch sa už palivá s vyšším podielom biozložky využívajú a štáty z nášho regiónu by ich mali nasledovať.

Z deklarácie vyplýva, že agrosektor je produkciou vstupných surovín pripravený podporiť zvýšenie výroby biopalív a následné primiešavanie väčšieho podielu do benzínu E10 už začiatkom roku 2020. Zvýšenie produkcie agrosektora prinesie udržanie a rast zamestnanosti a ďalší rozvoj v regiónoch. Výrobcovia biopalív si za obdobie fungovania tohto prísne regulovaného odvetvia vytvorili s farmármi silné partnerstvo založené na férových a vypočítateľných podmienkach. Výhodou tohto vzájomne prospešného vzťahu je aj to, že biopalivárska výroba dodáva farmárom naspäť hodnotné vysoko-proteínové krmivá, ktoré sú vedľajším produktom pri výrobe biopalív.

Združenie pre výrobu a využitie biopalív vyjadruje uznanie a vďaku ministerke Matečnej za iniciatívu, ktorú spolu s ostatnými ministrami predstavila na zasadnutí Rady ministrov poľnohospodárstva.

Sme presvedčení, že táto iniciatíva nemôže zostať nepovšimnutá a povedie k otvoreniu dôležitej diskusie v našom regióne a tiež k spusteniu prípravy legislatívnych opatrení, ktoré zavedú palivá s vyšším podielom biozložky do praxe čo najskôr. Máme príležitosť využiť potenciál, ktorý biopalivá ponúkajú a jeho prostredníctvom zabezpečiť, že krajiny splnia svoje záväzky pri znižovaní emisií a zavádzaní vyšších podielov obnoviteľných zdrojov energií. V energetickom mixe pre dopravu potrebujeme maximalizovať všetky dostupné technológie, ktoré zásadne napomôžu bojovať proti klimatickým zmenám,“ komentuje predsedníčka združenia Diana Štrofová.

Vážime si, že slovenské štátne inštitúcie majú odvahu postaviť sa za svoje výrobné odvetvia, ktorých na Slovensku nie je veľa a zabojovať za ich perspektívu,“ dodáva Štrofová.

 

Zástupcovia oddelení R&D a EFaVZ divízie strategického rozvoja (DSR) spoločnosti ENVIRAL, a.s. sa v dňoch 14. a 15. júna 2018 zúčastnili úvodného „Kick-off“ Meetingu k projektu EXCornsEED v Ríme. Spolu s ďalšími 12 partnermi z ôsmich európskych krajín a zástupcom BBI prediskutovali prípravu a následné kroky v rámci získaného projektu „Separácia, frakcionácia a izolácia biologicky aktívnych látok z kukuričného oleja a ďalších vedľajších produktov výroby biopalív”. Konzorcium okrem ENVIRAL, a.s. tvoria výskumné organizácie, spoločnosti zaoberajúce sa biotechnológiami a Sapienza Università di Roma, ktorá je zároveň aj koordinátorom celého projektu.

Čítať celý článok...
 

Inovátori zo spoločnosti ENVIRAL, a.s. - slovenského výrobcu biopalív sa stali súčasťou medzinárodného inovatívneho vývoja “zelenšej” technológie výroby biopalív. Počas nasledujúcich 3 rokov budú v spolupráci s partnerskými vedeckými organizáciami riešiť otázky efektivizácie a ekologizácie výroby biopalív, ktoré tak budú schopné ušetriť ešte viac emisií skleníkových plynov.

Pracovníci Oddelenia výskumu a vývoja  (R&D) a Oddelenia európskych fondov a verejných zdrojov (EFaVZ) z Divízie strategického rozvoja (DSR) spoločnosti ENVIRAL, a.s., slovenského výrobného podniku na biopalivá, boli oslovení zahraničnými partnermi s ponukou na spoluprácu na projekte CONVERGE, a dňa 19. novembra 2018 participovali na úvodnom „Kick-off“ meetingu v Bruseli, Belgicko. Už onedlho sa zúčastnia na hodnotiacom stretnutí prvej fázy projektu vo Florencii, Taliansko.

Partnerskú skupinu (konzorcium) pozostávajúcu z Politecnico di Milano (Taliansko), TNO (Holandsko), Kemijski Institut (Slovinsko), Univerzita Babes Bolyai (Rumunsko), Hyet Hydrogen (Holandsko), Institutt for energiteknikk (Nórsko), Campa Iberia (Španielsko), Biorecro (Švédsko), Ca.Re. For Engineering (Taliansko) a ENVIRAL a.s. (Slovensko) spojil spoločný zámer znížiť výrobné náklady bionafty na úroveň fosílnych palív a súčasne zabezpečiť ďalšie výrazné zníženie emisií CO2 (t.j. skleníkových plynov) pri jej výrobe.

Cieľom projektu CONVERGE je znížiť emisie v sektore dopravy prostredníctvom inovatívneho procesu výroby bionafty s využitím odpadových produktov, tzv. druho-generačnej biomasy. Tento výrobný proces bude o 12 % efektívnejší v porovnaní s existujúcimi systémami a s očakávaným znížením nákladov výroby bionafty o 10 %. Projekt je zameraný na preskúmanie lokálnej dostupnosti vhodnej odpadovej biomasy a súčasne optimalizovanie spôsobu jej využitia na výrobu biopaliva.

V centre záujmu projektu CONVERGE počas nasledujúcich 3 rokov bude intenzifikácia výrobného procesu biopalív pomocou zlúčenia piatich prielomových technológií. Tie umožnia vyrábať 100 % biogénny (pochádzajúci z biomasy = ekologický) metanol a popri ňom produkovať látky s vysokou pridanou hodnotou s ďalším využitím v petrochemickom priemysle.

Na dosiahnutie tohto ambiciózneho cieľa konzorcium združuje dve univerzity, tri výskumné centrá a päť spoločností v rámci Európy. Títo partneri zabezpečujú celý procesný reťazec od zabezpečenia vhodnej biomasy až po výrobu bionafty. Projekt bol spustený v novembri 2018 s cieľom demonštrovať novú technológiu už v roku 2022. Projekt CONVERGE takisto zahŕňa hodnotenie vplyvu technológie na životné prostredie, ktoré sa uskutoční v štyroch regiónoch v rámci Európskej únie.

Projekt CONVERGE získal finančné prostriedky z výskumného a inovačného programu Európskej únie Horizon 2020 na základe dohody o grante č. 818135.

Viac informácií je dostupných na stránke:

https://www.researchgate.net/project/CONVERGE-CarbON-Valorisation-in-Energy-efficient-Green-fuels

 
Po poľskej kuracine je tu lacná poľská bionafta
Vložil JUH
Štvrtok, 31 Marec 2016 09:39

Už nielen lacné poľské potraviny, ktoré často sprevádzajú škandály vzhľadom na ich kvalitu, zaťažujú Slovensko. Najnovšie slovenských výrobcov biopalív valcuje lacná bionafta z Poľska.

Na vine majú byť údajne poľskí špekulanti, ktorí do nafty primiešavajú namiesto bionafty rovnaký objem obyčajnej nafty. Na problém upozornila tiež Európska rada pre bionaftu (EBB), ktorá združuje európskych výrobcov bionafty. Prípadu sa plánuje venovať Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF). 

 

  

Podľa indícií, ktoré má EBB k dispozícii, nakúpia poľskí distribútori palív biodiesel od výrobcov za normálnu trhovú cenu. Následne papierovo vykážu primiešanie stanoveného percenta biozložky do nafty, ktorú si každá členská krajina stanovuje v rámci emisných cieľov sama.

V skutočnosti však namiesto bionafty pridajú rovnaký podiel klasickej nafty, v ktorej sú syntetické, nie rastlinné prísady. Ušetrenú bionaftu následne predajú Poliaci za dumpingovú cenu obchodníkovi, ktorý zabezpečí predaj lacnej bionafty konečnému zákazníkovi za hranicami Poľska. Cieľovými trhmi sú najmä Rumunsko, Holandsko, Belgicko, Taliansko a Francúzsko.

„Ak by bol predpoklad správny, tak by to znamenalo, že v Poľsku vodiči tankujú naftu zmiešanú s naftou, teda bez pridaného povinného biopaliva, ktoré má pomôcť znížiť emisie oxidu uhličitého v doprave,“ uviedol Peter Kostík, člen Združenia pre výrobu a využitie biopalív. Cieľom biopalív je aj znížiť dovoz ropy do Európy.

Európski výrobcovia bionafty nedokážu neštandardne nízkym cenám konkurovať. Podľa EBB využívajú distribútori pôsobiaci na poľskom trhu neprimerané zľavy, ktoré umožňujú poľské národné predpisy pre biopalivá. Podvodným spôsobom sa údajne podarilo vyrobiť 20– až 25-tisíc ton bionafty mesačne.

„Distribútorovi palív sa oplatí zaplatiť rozdiel medzi kúpnou a predajnou cenou bionafty, pretože z celej operácie má benefit na úrovni rozdielu ceny bionafty a obyčajnej nafty, čo je v súčasnosti približne 350 až 400 eur za tonu,“ pokračuje Kostík.

Neférová cenová politika však môže nepriaznivo ovplyvniť pravidlá udržateľnosti a certifikácie biopalív. EBB sa v tejto kauze obrátila na OLAF, aby sa pokúsili nekalé obchodovanie čo najskôr zastaviť. K problematike zaujala stanovisko aj poľská ambasáda.

„Poľská republika začala konzultácie so štátmi, ktoré sú uvedené v informácii od Európskej rady pre bionaftu. Celá záležitosť, ktorá sa týka viacero oblastí obchodu s biopalivami, a to nielen na poľskej strane, si vyžaduje dôkladné vyšetrenie a identifikovanie podstaty veci. Poľská republika podporuje proces odhalenia problému. Vzhľadom na medzinárodný charakter danej veci je potrebné počkať na výsledok konania kompetentných orgánov,“ hovorí Piotr Samerek z veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave.

„Uvedomujeme si, že jednostranné vyjadrenia by mohli narušiť tento proces. Chceli by sme však ubezpečiť, že je v záujme poľskej strany identifikovať problém a následne nastaviť pravidlá jeho riešenia na všetkých stranách reťazca obchodu s biopalivami,“ dodáva veľvyslanec.

Prísnymi kritériami sa musia riadiť aj slovenskí výrobcovia biopalív. Podľa súčasne platnej legislatívy je povinný podiel primiešanej biopalivovej zložky v palive na Slovensku momentálne 6,9 % bionafty v nafte a 4,6 % bioetanolu v benzíne. Okrem toho musia biopalivá spĺňať pravidlá, ktoré sú súčasťou spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.

Jedným z nich je, aby nebolo ohrozené pestovanie plodín na výrobu potravín. Bioetanol, ktorý sa primiešava do benzínu, sa robí prevažne z kukurice. Bionafta, ktorá sa pridáva do nafty, sa vyrába najmä z repky. Okrem toho sa na Slovensku v menšom množstve na výrobu bionafty používa ešte použitý kuchynský olej.

„Spoločnosť Slovnaft vyrába naftu, do ktorej primiešava biozložku podľa platnej legislatívy SR, respektíve podľa legislatívnych požiadaviek iných krajín EÚ, kde naftu predávame. Biozložku priamo v rafinérii nevyrábame, ale kupujeme od externého dodávateľa. Naftu s primiešanou biozložkou predávame nielen na Slovensku, ale ju tiež exportujeme do krajín EÚ, ako sú Česko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Nemecko a sporadicky aj do ďalších krajín južnej a západnej Európy,“ uviedol Anton Molnár, hovorca rafinérie Slovnaft.

Naftu s obsahom biozložky môžu vodiči tankovať aj na čerpacích staniciach. Aktuálne však bionafta nedokáže dlhodobo konkurovať fosílnym palivám. Dôvodom je nízka cena ropy, keď je z hľadiska ekonomických nákladov výhodnejšie produkovať štandardnú naftu.

Alternatívne palivá sú však z environmentálneho hľadiska dôležité. Produkcia biopalív na Slovensku pritom nie je dotovaná z eurofondov ani nepoberá žiadne daňové úľavy.

„Európske štáty už niekoľko rokov svojou daňovou politikou podporovali produkciu biopalív. V súčasnosti však postupne zavádzajú dane i na tento typ palív. Reakcia trhu je jednoznačne negatívna a spotreba biopalív klesá. Vlády musia nájsť iné cesty, ako menej používať klasické fosílne palivá. Biopalivá produkované z poľnohospodár­skych plodín nie sú tým najlepším krokom,“ uzatvára Boris Tomčiak, analytik zo spoločnosti FinLord.

 

Pravda,  31.3.2016

 
Reklamný prúžok