Združenie pre výrobu a využitie biopalív

Novinky

Dňa 15. 4. 2019 počas rokovania Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov (AGRIFISH) v Luxemburgu bola z iniciatívy rezortu ministerky Gabriely Matečnej podpísaná spoločná deklarácia ministrov agrorezortov z Českej republiky, Poľska a Slovenskej republiky. Svojim gestom sa ministri prihlásili k pripravenosti podieľať sa na zavádzaní vyššieho podielu obnoviteľných zdrojov energií v doprave (prostredníctvom benzínu E10) a tým znižovaní emisií skleníkových plynov. O svojom kroku informovali kolegov z ostatných členských štátov EÚ, ktorí ich iniciatívu podporujú. Vo viacerých členských štátoch sa už palivá s vyšším podielom biozložky využívajú a štáty z nášho regiónu by ich mali nasledovať.

Z deklarácie vyplýva, že agrosektor je produkciou vstupných surovín pripravený podporiť zvýšenie výroby biopalív a následné primiešavanie väčšieho podielu do benzínu E10 už začiatkom roku 2020. Zvýšenie produkcie agrosektora prinesie udržanie a rast zamestnanosti a ďalší rozvoj v regiónoch. Výrobcovia biopalív si za obdobie fungovania tohto prísne regulovaného odvetvia vytvorili s farmármi silné partnerstvo založené na férových a vypočítateľných podmienkach. Výhodou tohto vzájomne prospešného vzťahu je aj to, že biopalivárska výroba dodáva farmárom naspäť hodnotné vysoko-proteínové krmivá, ktoré sú vedľajším produktom pri výrobe biopalív.

Združenie pre výrobu a využitie biopalív vyjadruje uznanie a vďaku ministerke Matečnej za iniciatívu, ktorú spolu s ostatnými ministrami predstavila na zasadnutí Rady ministrov poľnohospodárstva.

Sme presvedčení, že táto iniciatíva nemôže zostať nepovšimnutá a povedie k otvoreniu dôležitej diskusie v našom regióne a tiež k spusteniu prípravy legislatívnych opatrení, ktoré zavedú palivá s vyšším podielom biozložky do praxe čo najskôr. Máme príležitosť využiť potenciál, ktorý biopalivá ponúkajú a jeho prostredníctvom zabezpečiť, že krajiny splnia svoje záväzky pri znižovaní emisií a zavádzaní vyšších podielov obnoviteľných zdrojov energií. V energetickom mixe pre dopravu potrebujeme maximalizovať všetky dostupné technológie, ktoré zásadne napomôžu bojovať proti klimatickým zmenám,“ komentuje predsedníčka združenia Diana Štrofová.

Vážime si, že slovenské štátne inštitúcie majú odvahu postaviť sa za svoje výrobné odvetvia, ktorých na Slovensku nie je veľa a zabojovať za ich perspektívu,“ dodáva Štrofová.

 

Zástupcovia oddelení R&D a EFaVZ divízie strategického rozvoja (DSR) spoločnosti ENVIRAL, a.s. sa v dňoch 14. a 15. júna 2018 zúčastnili úvodného „Kick-off“ Meetingu k projektu EXCornsEED v Ríme. Spolu s ďalšími 12 partnermi z ôsmich európskych krajín a zástupcom BBI prediskutovali prípravu a následné kroky v rámci získaného projektu „Separácia, frakcionácia a izolácia biologicky aktívnych látok z kukuričného oleja a ďalších vedľajších produktov výroby biopalív”. Konzorcium okrem ENVIRAL, a.s. tvoria výskumné organizácie, spoločnosti zaoberajúce sa biotechnológiami a Sapienza Università di Roma, ktorá je zároveň aj koordinátorom celého projektu.

Čítať celý článok...
 

Inovátori zo spoločnosti ENVIRAL, a.s. - slovenského výrobcu biopalív sa stali súčasťou medzinárodného inovatívneho vývoja “zelenšej” technológie výroby biopalív. Počas nasledujúcich 3 rokov budú v spolupráci s partnerskými vedeckými organizáciami riešiť otázky efektivizácie a ekologizácie výroby biopalív, ktoré tak budú schopné ušetriť ešte viac emisií skleníkových plynov.

Pracovníci Oddelenia výskumu a vývoja  (R&D) a Oddelenia európskych fondov a verejných zdrojov (EFaVZ) z Divízie strategického rozvoja (DSR) spoločnosti ENVIRAL, a.s., slovenského výrobného podniku na biopalivá, boli oslovení zahraničnými partnermi s ponukou na spoluprácu na projekte CONVERGE, a dňa 19. novembra 2018 participovali na úvodnom „Kick-off“ meetingu v Bruseli, Belgicko. Už onedlho sa zúčastnia na hodnotiacom stretnutí prvej fázy projektu vo Florencii, Taliansko.

Partnerskú skupinu (konzorcium) pozostávajúcu z Politecnico di Milano (Taliansko), TNO (Holandsko), Kemijski Institut (Slovinsko), Univerzita Babes Bolyai (Rumunsko), Hyet Hydrogen (Holandsko), Institutt for energiteknikk (Nórsko), Campa Iberia (Španielsko), Biorecro (Švédsko), Ca.Re. For Engineering (Taliansko) a ENVIRAL a.s. (Slovensko) spojil spoločný zámer znížiť výrobné náklady bionafty na úroveň fosílnych palív a súčasne zabezpečiť ďalšie výrazné zníženie emisií CO2 (t.j. skleníkových plynov) pri jej výrobe.

Cieľom projektu CONVERGE je znížiť emisie v sektore dopravy prostredníctvom inovatívneho procesu výroby bionafty s využitím odpadových produktov, tzv. druho-generačnej biomasy. Tento výrobný proces bude o 12 % efektívnejší v porovnaní s existujúcimi systémami a s očakávaným znížením nákladov výroby bionafty o 10 %. Projekt je zameraný na preskúmanie lokálnej dostupnosti vhodnej odpadovej biomasy a súčasne optimalizovanie spôsobu jej využitia na výrobu biopaliva.

V centre záujmu projektu CONVERGE počas nasledujúcich 3 rokov bude intenzifikácia výrobného procesu biopalív pomocou zlúčenia piatich prielomových technológií. Tie umožnia vyrábať 100 % biogénny (pochádzajúci z biomasy = ekologický) metanol a popri ňom produkovať látky s vysokou pridanou hodnotou s ďalším využitím v petrochemickom priemysle.

Na dosiahnutie tohto ambiciózneho cieľa konzorcium združuje dve univerzity, tri výskumné centrá a päť spoločností v rámci Európy. Títo partneri zabezpečujú celý procesný reťazec od zabezpečenia vhodnej biomasy až po výrobu bionafty. Projekt bol spustený v novembri 2018 s cieľom demonštrovať novú technológiu už v roku 2022. Projekt CONVERGE takisto zahŕňa hodnotenie vplyvu technológie na životné prostredie, ktoré sa uskutoční v štyroch regiónoch v rámci Európskej únie.

Projekt CONVERGE získal finančné prostriedky z výskumného a inovačného programu Európskej únie Horizon 2020 na základe dohody o grante č. 818135.

Viac informácií je dostupných na stránke:

https://www.researchgate.net/project/CONVERGE-CarbON-Valorisation-in-Energy-efficient-Green-fuels

 
Boj s klimatickými zmenami nemusí ohroziť ekonomický rast, tvrdia nové dáta
Vložil JUH
Pondelok, 16 Marec 2015 16:14

Prvýkrát v histórii meraní ľudstvo do ovzdušia nevypustilo viac emisií oxidu uhličitého ako v predošlom roku. Ak by sa predbežná analýza potvrdila, išlo by o dôležitý prelom.

Až doteraz to bol asi najsilnejší argument, prečo sa mnohé štáty nechceli zaviazať, že budú aktívne bojovať proti klimatickým zmenám. Štátnici po celom svete tvrdili, že ak by prijali nové pravidlá, zničilo by to ekonomický rast ich krajín.  

 

Najnovšie dáta Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) však hovoria o možnom prelome – po prvýkrát od začiatku meraní sa totiž stalo, že objem emisií CO2 sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom nezvýšil, aj keď svetová ekonomika rástla.

Ak by sa teda tieto pozorovania potvrdili aj v ďalších analýzach, znamenalo by to, že boj proti klimatickým zmenám sa nemusí nevyhnutne odraziť v znížení životnej úrovne či v spomalení ekonomického rastu.

Ekonomika rástla, emisie nie

 

Medzinárodná energetická agentúra zbiera dáta o emisiách oxidu uhličitého už 40 rokov. Za ten čas sa podobný prípad – teda že objem emisií nebol v niektorom roku vyšší ako v predošlom – stal len trikrát. A vždy boli tieto roky spojené s globálnou ekonomickou krízou či stagnáciou.

Tak tomu bolo počas ekonomického poklesu USA na začiatku 80. rokov, po rozpade Sovietskeho zväzu v roku 1992 a naposledy v roku 2009, teda po vypuknutí globálnej ekonomickej krízy.

V minulom roku však svetová ekonomika podľa IEA rástla o 3 percentá, no emisií CO2 sme vypustili toľko, koľko v roku 2013.

 

“Je to veľmi príjemné a dôležité prekvapenie. Tieto dáta poskytujú veľmi potrebné argumenty, ktoré môžu využiť vyjednávači pri príprave materiálov na svetovú klimatickú dohodu, o ktorých sa má hovoriť na decembrovom summite v Paríži. Po prvýkrát sa totiž emisie skleníkových plynov oddelili od ekonomického rastu,” povedal vo vyhlásení IEA Fatih Birol, hlavný ekonóm agentúry. Podľa Corinne Le Quere, klimatologičky z University of East Anglia, k tomu mohla pomôcť predovšetkým Čína.

V krajine totiž v minulom roku klesla spotreba uhlia, sčasti preto, že sa čínska vláda snaží využívať viac obnoviteľných zdrojov energie. Čínskej ekonomike sa v posledných rokoch darilo (aj keď teraz už rastie pomalšie), no často to bolo na úkor životného prostredia. Klimatologička však pre BBC povedala aj to, že emisie oxidu uhličitého ovplyvňujú aj iné faktory.

 

“Snahy o redukciu emisií po celom svete sú síce dôležité, no existujú aj iné, náhodnejšie faktory ako počasie alebo ceny ropy, uhlia a plynu,” vysvetlila pre BBC Le Quere.

Musíme znížiť vypúšťanie skleníkových plynov

Britský denník Guardian je pri hodnotení dát opatrnejší. Podľa neho si treba počkať na oficiálnu analýzu, ktorú by mala IEA vydať v júni tohto roka. Dovtedy totiž podľa britského denníka nie sme schopní povedať, čo vlastne stagnáciu emisií CO2 minulý rok spôsobilo. To si uvedomujú aj v samotnej agentúre.

“Najnovšie dáta sú povzbudivé, nie je však čas cítiť sa spokojne – a už vôbec nie je čas na to, aby sme pozitívne správy využili ako výhovorku, prečo neprijať nové opatrenia,” povedala vo vyhlásení IEA jej riaditeľka Maria van der Hoeven.

 

Podľa údajov agentúry sa dnes až 80 percent zo svetovej spotreby energie spája s fosílnymi palivami. Pri spaľovaní uhlia, ropy a plynu vzniká väčšina skleníkových plynov.

 

Medzi vedcami dnes panuje konsenzus o tom, že práve skleníkové plyny, ktoré do ovzdušia vypúšťajú ľudia, sú zodpovedné za zvyšovanie globálnej teploty a za klimatické zmeny.

Práve o nich majú lídri krajín z celého sveta rokovať na decembrovom summite v Paríži. Tam by sa mali dohodnúť na opatreniach, ktoré by mali zabezpečiť, aby sa priemerná globálna teplota nezvýšila o viac ako 2 °C.

Medzivládny panel pre klimatickú zmenu (IPCC) už v roku 2007 vydal správu, že ak chceme tento cieľ dodržať, najneskôr do roku 2020 by sme mali začať vypúšťať do ovzdušia čoraz menej a menej skleníkových plynov.

 

Denník N, 14.3.2015

 
Reklamný prúžok