Združenie pre výrobu a využitie biopalív

Novinky

Dňa 15. 4. 2019 počas rokovania Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov (AGRIFISH) v Luxemburgu bola z iniciatívy rezortu ministerky Gabriely Matečnej podpísaná spoločná deklarácia ministrov agrorezortov z Českej republiky, Poľska a Slovenskej republiky. Svojim gestom sa ministri prihlásili k pripravenosti podieľať sa na zavádzaní vyššieho podielu obnoviteľných zdrojov energií v doprave (prostredníctvom benzínu E10) a tým znižovaní emisií skleníkových plynov. O svojom kroku informovali kolegov z ostatných členských štátov EÚ, ktorí ich iniciatívu podporujú. Vo viacerých členských štátoch sa už palivá s vyšším podielom biozložky využívajú a štáty z nášho regiónu by ich mali nasledovať.

Z deklarácie vyplýva, že agrosektor je produkciou vstupných surovín pripravený podporiť zvýšenie výroby biopalív a následné primiešavanie väčšieho podielu do benzínu E10 už začiatkom roku 2020. Zvýšenie produkcie agrosektora prinesie udržanie a rast zamestnanosti a ďalší rozvoj v regiónoch. Výrobcovia biopalív si za obdobie fungovania tohto prísne regulovaného odvetvia vytvorili s farmármi silné partnerstvo založené na férových a vypočítateľných podmienkach. Výhodou tohto vzájomne prospešného vzťahu je aj to, že biopalivárska výroba dodáva farmárom naspäť hodnotné vysoko-proteínové krmivá, ktoré sú vedľajším produktom pri výrobe biopalív.

Združenie pre výrobu a využitie biopalív vyjadruje uznanie a vďaku ministerke Matečnej za iniciatívu, ktorú spolu s ostatnými ministrami predstavila na zasadnutí Rady ministrov poľnohospodárstva.

Sme presvedčení, že táto iniciatíva nemôže zostať nepovšimnutá a povedie k otvoreniu dôležitej diskusie v našom regióne a tiež k spusteniu prípravy legislatívnych opatrení, ktoré zavedú palivá s vyšším podielom biozložky do praxe čo najskôr. Máme príležitosť využiť potenciál, ktorý biopalivá ponúkajú a jeho prostredníctvom zabezpečiť, že krajiny splnia svoje záväzky pri znižovaní emisií a zavádzaní vyšších podielov obnoviteľných zdrojov energií. V energetickom mixe pre dopravu potrebujeme maximalizovať všetky dostupné technológie, ktoré zásadne napomôžu bojovať proti klimatickým zmenám,“ komentuje predsedníčka združenia Diana Štrofová.

Vážime si, že slovenské štátne inštitúcie majú odvahu postaviť sa za svoje výrobné odvetvia, ktorých na Slovensku nie je veľa a zabojovať za ich perspektívu,“ dodáva Štrofová.

 

Zástupcovia oddelení R&D a EFaVZ divízie strategického rozvoja (DSR) spoločnosti ENVIRAL, a.s. sa v dňoch 14. a 15. júna 2018 zúčastnili úvodného „Kick-off“ Meetingu k projektu EXCornsEED v Ríme. Spolu s ďalšími 12 partnermi z ôsmich európskych krajín a zástupcom BBI prediskutovali prípravu a následné kroky v rámci získaného projektu „Separácia, frakcionácia a izolácia biologicky aktívnych látok z kukuričného oleja a ďalších vedľajších produktov výroby biopalív”. Konzorcium okrem ENVIRAL, a.s. tvoria výskumné organizácie, spoločnosti zaoberajúce sa biotechnológiami a Sapienza Università di Roma, ktorá je zároveň aj koordinátorom celého projektu.

Čítať celý článok...
 

Inovátori zo spoločnosti ENVIRAL, a.s. - slovenského výrobcu biopalív sa stali súčasťou medzinárodného inovatívneho vývoja “zelenšej” technológie výroby biopalív. Počas nasledujúcich 3 rokov budú v spolupráci s partnerskými vedeckými organizáciami riešiť otázky efektivizácie a ekologizácie výroby biopalív, ktoré tak budú schopné ušetriť ešte viac emisií skleníkových plynov.

Pracovníci Oddelenia výskumu a vývoja  (R&D) a Oddelenia európskych fondov a verejných zdrojov (EFaVZ) z Divízie strategického rozvoja (DSR) spoločnosti ENVIRAL, a.s., slovenského výrobného podniku na biopalivá, boli oslovení zahraničnými partnermi s ponukou na spoluprácu na projekte CONVERGE, a dňa 19. novembra 2018 participovali na úvodnom „Kick-off“ meetingu v Bruseli, Belgicko. Už onedlho sa zúčastnia na hodnotiacom stretnutí prvej fázy projektu vo Florencii, Taliansko.

Partnerskú skupinu (konzorcium) pozostávajúcu z Politecnico di Milano (Taliansko), TNO (Holandsko), Kemijski Institut (Slovinsko), Univerzita Babes Bolyai (Rumunsko), Hyet Hydrogen (Holandsko), Institutt for energiteknikk (Nórsko), Campa Iberia (Španielsko), Biorecro (Švédsko), Ca.Re. For Engineering (Taliansko) a ENVIRAL a.s. (Slovensko) spojil spoločný zámer znížiť výrobné náklady bionafty na úroveň fosílnych palív a súčasne zabezpečiť ďalšie výrazné zníženie emisií CO2 (t.j. skleníkových plynov) pri jej výrobe.

Cieľom projektu CONVERGE je znížiť emisie v sektore dopravy prostredníctvom inovatívneho procesu výroby bionafty s využitím odpadových produktov, tzv. druho-generačnej biomasy. Tento výrobný proces bude o 12 % efektívnejší v porovnaní s existujúcimi systémami a s očakávaným znížením nákladov výroby bionafty o 10 %. Projekt je zameraný na preskúmanie lokálnej dostupnosti vhodnej odpadovej biomasy a súčasne optimalizovanie spôsobu jej využitia na výrobu biopaliva.

V centre záujmu projektu CONVERGE počas nasledujúcich 3 rokov bude intenzifikácia výrobného procesu biopalív pomocou zlúčenia piatich prielomových technológií. Tie umožnia vyrábať 100 % biogénny (pochádzajúci z biomasy = ekologický) metanol a popri ňom produkovať látky s vysokou pridanou hodnotou s ďalším využitím v petrochemickom priemysle.

Na dosiahnutie tohto ambiciózneho cieľa konzorcium združuje dve univerzity, tri výskumné centrá a päť spoločností v rámci Európy. Títo partneri zabezpečujú celý procesný reťazec od zabezpečenia vhodnej biomasy až po výrobu bionafty. Projekt bol spustený v novembri 2018 s cieľom demonštrovať novú technológiu už v roku 2022. Projekt CONVERGE takisto zahŕňa hodnotenie vplyvu technológie na životné prostredie, ktoré sa uskutoční v štyroch regiónoch v rámci Európskej únie.

Projekt CONVERGE získal finančné prostriedky z výskumného a inovačného programu Európskej únie Horizon 2020 na základe dohody o grante č. 818135.

Viac informácií je dostupných na stránke:

https://www.researchgate.net/project/CONVERGE-CarbON-Valorisation-in-Energy-efficient-Green-fuels

 
Z boja proti biopalivám sa môže stať boj za benzín a diesel
Vložil JUH
Piatok, 06 Marec 2015 10:33

Hovoriť o návrhu Európskej únie sprísniť limit pre biopalivá z potravinárskych plodín na 6% je predčasné a konečný výsledok môže vyzerať úplne inak.
Intenzívne rokovania na pôde Európskej komisie, ktoré prebehli v týchto dňoch aj v Europarlamente, sú len pokračovaním rokovaní, trvajúcich od roku 2012, ktoré pod vedením spravodajkyne Corinee Lepage neprešli ani do debaty s Európskou komisiou a Radou. Po roku sa vrátili do ďalšieho čítania Európskeho parlamentu s novým spravodajcom Nilsom Torvaldisom. Posledný návrh, ktorý pred pár dňami prešiel na februárovom zasadaní ENVI výboru, postupuje na rokovania tripartity a až potom, ak sa nájde kompromis, bude o návrhu hlasovať Európsky parlament. Súčasťou tripartity je Európska rada, zložená z ministrov členských štátov. A práve tam sa očakáva, že každá krajina bude hájiť svoje záujmy.

Predstava slovenských producentov biopalív je jasná. Navrhujú limit 7% pre konvenčné biopalivá, vyrábané z potravinárskych plodín a záväzný cieľ 0,5% pre biopalivá druhej generácie. Dodržiavanie kritérií udržaťeľnosti a započítavanie faktoru ILUC (nepriamej zmeny vo využívaní pôdy) navrhujú len pre plodiny pestované v krajinách tretieho sveta.
"Ani my nesúhlasíme s tým, aby sa rúbal dažďový prales a ničili ekosystémy, či už sa to pripisuje biopalivám alebo hľadaniu novej pôdy pre pestovanie potravín. Prísne kritériá udržateľnosti, ktoré platia pre biopalivárske plodiny, dovážané v malom množstve z tretích krajín do EÚ, by sa mali začať uplatňovať aj na dovoz potravinárskych plodín ako napríklad kakao, káva či palmový olej," hovorí zástupca Združenia pre výrobu a využitie biopalív Peter Kostík.
Upozorňuje, že biopalivá sú prvým precedensom, kde sa musí preukázať každý jeden gram uvoľnených emisií skleníkových plynov v celom životnom cykle. "Ak chceme naozaj znižovať emisie CO2, potom by sme ich mali rátať pri pestovaní a spracovaní všetkých plodín a pri každej výrobe," dodáva.
Posledný návrh Európskej rady o limite 7% pre konvenčné biopalivá by mohol zredukovať skleníkové plyny o viac ako 14.6 miliónov ton. To je rovnaké ako keby z ciest na 1 rok zmizlo približne 9 miliónov áut.
Europarlament, ani Európska komisia zatiaľ nepredstavili žiadnu alternatívu ako chcú momentálne riešiť znižovanie emisií CO2 v doprave, ak obmedzia biopalivá. Pri unáhlených rozhodnutiach môže dôjsť k situácii, ktorú popísal člen Europarlamentu Christofer Fjellner: "Je tu riziko, že z boja proti zlým biopalivám sa stane boj za benzín a diesel. Namiesto podpory a rozvoja lepších biopalív môžeme ohroziť celý sektor."
Biopalivá druhej generácie sa v našich podmienkach komerčne nevyrábajú a potrvá roky, kým budú môcť plniť vážnejšie ciele, ktoré im chce Europarlament a Európska komisia už dnes určiť. Prechod od konvenčných k vyspelým biopalivám by sa preto mal diať postupne a na základe osvedčených poznatkov.

 

Webnoviny.sk, 5.3.2015

 
Reklamný prúžok