Združenie pre výrobu a využitie biopalív

Novinky

Dňa 15. 4. 2019 počas rokovania Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov (AGRIFISH) v Luxemburgu bola z iniciatívy rezortu ministerky Gabriely Matečnej podpísaná spoločná deklarácia ministrov agrorezortov z Českej republiky, Poľska a Slovenskej republiky. Svojim gestom sa ministri prihlásili k pripravenosti podieľať sa na zavádzaní vyššieho podielu obnoviteľných zdrojov energií v doprave (prostredníctvom benzínu E10) a tým znižovaní emisií skleníkových plynov. O svojom kroku informovali kolegov z ostatných členských štátov EÚ, ktorí ich iniciatívu podporujú. Vo viacerých členských štátoch sa už palivá s vyšším podielom biozložky využívajú a štáty z nášho regiónu by ich mali nasledovať.

Z deklarácie vyplýva, že agrosektor je produkciou vstupných surovín pripravený podporiť zvýšenie výroby biopalív a následné primiešavanie väčšieho podielu do benzínu E10 už začiatkom roku 2020. Zvýšenie produkcie agrosektora prinesie udržanie a rast zamestnanosti a ďalší rozvoj v regiónoch. Výrobcovia biopalív si za obdobie fungovania tohto prísne regulovaného odvetvia vytvorili s farmármi silné partnerstvo založené na férových a vypočítateľných podmienkach. Výhodou tohto vzájomne prospešného vzťahu je aj to, že biopalivárska výroba dodáva farmárom naspäť hodnotné vysoko-proteínové krmivá, ktoré sú vedľajším produktom pri výrobe biopalív.

Združenie pre výrobu a využitie biopalív vyjadruje uznanie a vďaku ministerke Matečnej za iniciatívu, ktorú spolu s ostatnými ministrami predstavila na zasadnutí Rady ministrov poľnohospodárstva.

Sme presvedčení, že táto iniciatíva nemôže zostať nepovšimnutá a povedie k otvoreniu dôležitej diskusie v našom regióne a tiež k spusteniu prípravy legislatívnych opatrení, ktoré zavedú palivá s vyšším podielom biozložky do praxe čo najskôr. Máme príležitosť využiť potenciál, ktorý biopalivá ponúkajú a jeho prostredníctvom zabezpečiť, že krajiny splnia svoje záväzky pri znižovaní emisií a zavádzaní vyšších podielov obnoviteľných zdrojov energií. V energetickom mixe pre dopravu potrebujeme maximalizovať všetky dostupné technológie, ktoré zásadne napomôžu bojovať proti klimatickým zmenám,“ komentuje predsedníčka združenia Diana Štrofová.

Vážime si, že slovenské štátne inštitúcie majú odvahu postaviť sa za svoje výrobné odvetvia, ktorých na Slovensku nie je veľa a zabojovať za ich perspektívu,“ dodáva Štrofová.

 

Zástupcovia oddelení R&D a EFaVZ divízie strategického rozvoja (DSR) spoločnosti ENVIRAL, a.s. sa v dňoch 14. a 15. júna 2018 zúčastnili úvodného „Kick-off“ Meetingu k projektu EXCornsEED v Ríme. Spolu s ďalšími 12 partnermi z ôsmich európskych krajín a zástupcom BBI prediskutovali prípravu a následné kroky v rámci získaného projektu „Separácia, frakcionácia a izolácia biologicky aktívnych látok z kukuričného oleja a ďalších vedľajších produktov výroby biopalív”. Konzorcium okrem ENVIRAL, a.s. tvoria výskumné organizácie, spoločnosti zaoberajúce sa biotechnológiami a Sapienza Università di Roma, ktorá je zároveň aj koordinátorom celého projektu.

Čítať celý článok...
 

Inovátori zo spoločnosti ENVIRAL, a.s. - slovenského výrobcu biopalív sa stali súčasťou medzinárodného inovatívneho vývoja “zelenšej” technológie výroby biopalív. Počas nasledujúcich 3 rokov budú v spolupráci s partnerskými vedeckými organizáciami riešiť otázky efektivizácie a ekologizácie výroby biopalív, ktoré tak budú schopné ušetriť ešte viac emisií skleníkových plynov.

Pracovníci Oddelenia výskumu a vývoja  (R&D) a Oddelenia európskych fondov a verejných zdrojov (EFaVZ) z Divízie strategického rozvoja (DSR) spoločnosti ENVIRAL, a.s., slovenského výrobného podniku na biopalivá, boli oslovení zahraničnými partnermi s ponukou na spoluprácu na projekte CONVERGE, a dňa 19. novembra 2018 participovali na úvodnom „Kick-off“ meetingu v Bruseli, Belgicko. Už onedlho sa zúčastnia na hodnotiacom stretnutí prvej fázy projektu vo Florencii, Taliansko.

Partnerskú skupinu (konzorcium) pozostávajúcu z Politecnico di Milano (Taliansko), TNO (Holandsko), Kemijski Institut (Slovinsko), Univerzita Babes Bolyai (Rumunsko), Hyet Hydrogen (Holandsko), Institutt for energiteknikk (Nórsko), Campa Iberia (Španielsko), Biorecro (Švédsko), Ca.Re. For Engineering (Taliansko) a ENVIRAL a.s. (Slovensko) spojil spoločný zámer znížiť výrobné náklady bionafty na úroveň fosílnych palív a súčasne zabezpečiť ďalšie výrazné zníženie emisií CO2 (t.j. skleníkových plynov) pri jej výrobe.

Cieľom projektu CONVERGE je znížiť emisie v sektore dopravy prostredníctvom inovatívneho procesu výroby bionafty s využitím odpadových produktov, tzv. druho-generačnej biomasy. Tento výrobný proces bude o 12 % efektívnejší v porovnaní s existujúcimi systémami a s očakávaným znížením nákladov výroby bionafty o 10 %. Projekt je zameraný na preskúmanie lokálnej dostupnosti vhodnej odpadovej biomasy a súčasne optimalizovanie spôsobu jej využitia na výrobu biopaliva.

V centre záujmu projektu CONVERGE počas nasledujúcich 3 rokov bude intenzifikácia výrobného procesu biopalív pomocou zlúčenia piatich prielomových technológií. Tie umožnia vyrábať 100 % biogénny (pochádzajúci z biomasy = ekologický) metanol a popri ňom produkovať látky s vysokou pridanou hodnotou s ďalším využitím v petrochemickom priemysle.

Na dosiahnutie tohto ambiciózneho cieľa konzorcium združuje dve univerzity, tri výskumné centrá a päť spoločností v rámci Európy. Títo partneri zabezpečujú celý procesný reťazec od zabezpečenia vhodnej biomasy až po výrobu bionafty. Projekt bol spustený v novembri 2018 s cieľom demonštrovať novú technológiu už v roku 2022. Projekt CONVERGE takisto zahŕňa hodnotenie vplyvu technológie na životné prostredie, ktoré sa uskutoční v štyroch regiónoch v rámci Európskej únie.

Projekt CONVERGE získal finančné prostriedky z výskumného a inovačného programu Európskej únie Horizon 2020 na základe dohody o grante č. 818135.

Viac informácií je dostupných na stránke:

https://www.researchgate.net/project/CONVERGE-CarbON-Valorisation-in-Energy-efficient-Green-fuels

 
Biopalivá nezvyšujú ceny
Vložil JUH
Štvrtok, 20 December 2012 15:22

názor

Európska komisia poslala do legislatívneho kolotoča návrh novej smernice, ktorá má opäť upraviť pravidlá výroby a používania biopalív na území Európskej únie. Ide o návrh nekoncepčný, unáhlený a prakticky neuskutočniteľný. Navyše z neho priam tryská fakt, že vznikol pod silným lobingom potravinárskych firiem.

V únii sa v súčasnosti vyrábajú biopalivá prvej generácie. Všetko sa deje v súlade s platnou smernicou, podľa ktorej majú do roku 2020 biopalivá tvoriť 10 percent v každom predanom litri benzínu alebo nafty. Európski výrobcovia, ktorí investovali do výroby biopalív stámilióny eur, sa teraz s otvorenými ústami pozerajú na novú smernicu, ktorá tú dnes platnú zásadne reviduje.

Pokiaľ by navrhovaná smernica z dielne Európskej komisie vstúpila do praxe, v roku 2020 by musela byť presná polovica požadovaného desaťpercentného podielu biopaliva v benzíne a nafte tvorená biopalivom druhej generácie, ktoré sa má vyrábať z odpadových surovín. Tento výborný nápad má jednu slabinu: výroba biopalív druhej generácie je dnes zatiaľ iba v štádiu laboratórnych testov. Predstava, že v roku 2020 budeme schopní takéto biopalivá komerčne vyrábať, je utopická – mierne povedané.

Druhý problém sú výrobné kapacity. Európa už niekoľko rokov funguje na základe dosiaľ platnej smernice a výrobcovia postupne zvyšujú kapacity tak, aby v roku 2020 dosiahli požadovaných 10 percent. Ak vezmeme EÚ ako priemer, výrobné kapacity sa v súčasnosti približujú k piatim percentám. To okrem iného znamená, že pokiaľ by nová smernica vstúpila do platnosti, výrobné kapacity pre biopalivá prvej generácie by sa už zvyšovať nemuseli. Inak povedané – stop pre ďalšie investície.

V Európskej komisii si zrejme myslia, že by do roku 2020 mali výrobcovia dokázať rozvinúť výrobné kapacity biopalív druhej generácie a zároveň by mali byť pripravení tieto biopalivá vyrábať. To si naozaj môžu myslieť iba úradníci, ktorí s praxou nemajú nič spoločné.

Na tomto príbehu je najsmutnejší začiatok. Komisia jednoducho podľahla lobingu potravinárov, ktorí hľadajú všetky možné argumenty ako zdôvodniť rast cien potravín. Našli si biopalivá a bruselskí komisári sa im podriadili.

Biopalivá pritom nemajú prakticky nič spoločné s cenami potravín. Tie rastú kontinuálne už desiatky rokov tak, ako sa zvyšuje ich spotreba.

Na celom svete rastie životná úroveň a potreby ľudí. Máme tu neustály nárast priamej spotreby obilnín kombinovaný s nepriamym rastom, ktorý zase súvisí so živočíšnou výrobou (krmivá). Spotreba živočíšnych bielkovín sa napríklad celosvetovo zvýšila zo 44 miliónov ton v roku 1960 na 284 miliónov ton v roku 2009.

Rast cien sa však netýka iba potravín, ale celého spektra komodít. Vo všeobecnosti má najmä štrukturálny a demografický charakter. Hospodársky rast založený na povojnovom „boome“ lacných palív je preč. Ľudí je čoraz viac, bohatnú a zvyšujú si spotrebu.

A čo v tomto svete predstavujú biopalivá? V roku 2012 sa v EÚ celkovo použije na výrobu etanolu 3 milióny ton kukurice a 4,5 milióna ton pšenice. To znamená 1,5 percenta celkovej produkcie obilnín. Na výrobu mäsa (krmivá) sa pritom použije v únii ročne až 166,5 milióna ton kukurice!

Biopalivá sú teda vo zvyšovaní cien potravín nevinne. Potravinárska loby to dobre vie. Otázka znie, prečo to nevie aj Európska komisia. Respektíve, prečo sa tak ľahko a nezmyselne podvolila účelovému lobingu, ktorého dôsledky môžu byť veľmi zlé.

   ***

   ”Európska komisia podľahla lobistom, ktorí hľadajú všetky možné argumenty, ako zdôvodniť rast cien potravín.

   Foto popis|

   O autorovi| Alica Doležalová analytička, Združenie pre výrobu a používanie biopalív

Zdroj: PRAVDA, 20.12.2012

 
Reklamný prúžok