Združenie pre výrobu a využitie biopalív

Novinky

Dňa 15. 4. 2019 počas rokovania Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov (AGRIFISH) v Luxemburgu bola z iniciatívy rezortu ministerky Gabriely Matečnej podpísaná spoločná deklarácia ministrov agrorezortov z Českej republiky, Poľska a Slovenskej republiky. Svojim gestom sa ministri prihlásili k pripravenosti podieľať sa na zavádzaní vyššieho podielu obnoviteľných zdrojov energií v doprave (prostredníctvom benzínu E10) a tým znižovaní emisií skleníkových plynov. O svojom kroku informovali kolegov z ostatných členských štátov EÚ, ktorí ich iniciatívu podporujú. Vo viacerých členských štátoch sa už palivá s vyšším podielom biozložky využívajú a štáty z nášho regiónu by ich mali nasledovať.

Z deklarácie vyplýva, že agrosektor je produkciou vstupných surovín pripravený podporiť zvýšenie výroby biopalív a následné primiešavanie väčšieho podielu do benzínu E10 už začiatkom roku 2020. Zvýšenie produkcie agrosektora prinesie udržanie a rast zamestnanosti a ďalší rozvoj v regiónoch. Výrobcovia biopalív si za obdobie fungovania tohto prísne regulovaného odvetvia vytvorili s farmármi silné partnerstvo založené na férových a vypočítateľných podmienkach. Výhodou tohto vzájomne prospešného vzťahu je aj to, že biopalivárska výroba dodáva farmárom naspäť hodnotné vysoko-proteínové krmivá, ktoré sú vedľajším produktom pri výrobe biopalív.

Združenie pre výrobu a využitie biopalív vyjadruje uznanie a vďaku ministerke Matečnej za iniciatívu, ktorú spolu s ostatnými ministrami predstavila na zasadnutí Rady ministrov poľnohospodárstva.

Sme presvedčení, že táto iniciatíva nemôže zostať nepovšimnutá a povedie k otvoreniu dôležitej diskusie v našom regióne a tiež k spusteniu prípravy legislatívnych opatrení, ktoré zavedú palivá s vyšším podielom biozložky do praxe čo najskôr. Máme príležitosť využiť potenciál, ktorý biopalivá ponúkajú a jeho prostredníctvom zabezpečiť, že krajiny splnia svoje záväzky pri znižovaní emisií a zavádzaní vyšších podielov obnoviteľných zdrojov energií. V energetickom mixe pre dopravu potrebujeme maximalizovať všetky dostupné technológie, ktoré zásadne napomôžu bojovať proti klimatickým zmenám,“ komentuje predsedníčka združenia Diana Štrofová.

Vážime si, že slovenské štátne inštitúcie majú odvahu postaviť sa za svoje výrobné odvetvia, ktorých na Slovensku nie je veľa a zabojovať za ich perspektívu,“ dodáva Štrofová.

 

Zástupcovia oddelení R&D a EFaVZ divízie strategického rozvoja (DSR) spoločnosti ENVIRAL, a.s. sa v dňoch 14. a 15. júna 2018 zúčastnili úvodného „Kick-off“ Meetingu k projektu EXCornsEED v Ríme. Spolu s ďalšími 12 partnermi z ôsmich európskych krajín a zástupcom BBI prediskutovali prípravu a následné kroky v rámci získaného projektu „Separácia, frakcionácia a izolácia biologicky aktívnych látok z kukuričného oleja a ďalších vedľajších produktov výroby biopalív”. Konzorcium okrem ENVIRAL, a.s. tvoria výskumné organizácie, spoločnosti zaoberajúce sa biotechnológiami a Sapienza Università di Roma, ktorá je zároveň aj koordinátorom celého projektu.

Čítať celý článok...
 

Inovátori zo spoločnosti ENVIRAL, a.s. - slovenského výrobcu biopalív sa stali súčasťou medzinárodného inovatívneho vývoja “zelenšej” technológie výroby biopalív. Počas nasledujúcich 3 rokov budú v spolupráci s partnerskými vedeckými organizáciami riešiť otázky efektivizácie a ekologizácie výroby biopalív, ktoré tak budú schopné ušetriť ešte viac emisií skleníkových plynov.

Pracovníci Oddelenia výskumu a vývoja  (R&D) a Oddelenia európskych fondov a verejných zdrojov (EFaVZ) z Divízie strategického rozvoja (DSR) spoločnosti ENVIRAL, a.s., slovenského výrobného podniku na biopalivá, boli oslovení zahraničnými partnermi s ponukou na spoluprácu na projekte CONVERGE, a dňa 19. novembra 2018 participovali na úvodnom „Kick-off“ meetingu v Bruseli, Belgicko. Už onedlho sa zúčastnia na hodnotiacom stretnutí prvej fázy projektu vo Florencii, Taliansko.

Partnerskú skupinu (konzorcium) pozostávajúcu z Politecnico di Milano (Taliansko), TNO (Holandsko), Kemijski Institut (Slovinsko), Univerzita Babes Bolyai (Rumunsko), Hyet Hydrogen (Holandsko), Institutt for energiteknikk (Nórsko), Campa Iberia (Španielsko), Biorecro (Švédsko), Ca.Re. For Engineering (Taliansko) a ENVIRAL a.s. (Slovensko) spojil spoločný zámer znížiť výrobné náklady bionafty na úroveň fosílnych palív a súčasne zabezpečiť ďalšie výrazné zníženie emisií CO2 (t.j. skleníkových plynov) pri jej výrobe.

Cieľom projektu CONVERGE je znížiť emisie v sektore dopravy prostredníctvom inovatívneho procesu výroby bionafty s využitím odpadových produktov, tzv. druho-generačnej biomasy. Tento výrobný proces bude o 12 % efektívnejší v porovnaní s existujúcimi systémami a s očakávaným znížením nákladov výroby bionafty o 10 %. Projekt je zameraný na preskúmanie lokálnej dostupnosti vhodnej odpadovej biomasy a súčasne optimalizovanie spôsobu jej využitia na výrobu biopaliva.

V centre záujmu projektu CONVERGE počas nasledujúcich 3 rokov bude intenzifikácia výrobného procesu biopalív pomocou zlúčenia piatich prielomových technológií. Tie umožnia vyrábať 100 % biogénny (pochádzajúci z biomasy = ekologický) metanol a popri ňom produkovať látky s vysokou pridanou hodnotou s ďalším využitím v petrochemickom priemysle.

Na dosiahnutie tohto ambiciózneho cieľa konzorcium združuje dve univerzity, tri výskumné centrá a päť spoločností v rámci Európy. Títo partneri zabezpečujú celý procesný reťazec od zabezpečenia vhodnej biomasy až po výrobu bionafty. Projekt bol spustený v novembri 2018 s cieľom demonštrovať novú technológiu už v roku 2022. Projekt CONVERGE takisto zahŕňa hodnotenie vplyvu technológie na životné prostredie, ktoré sa uskutoční v štyroch regiónoch v rámci Európskej únie.

Projekt CONVERGE získal finančné prostriedky z výskumného a inovačného programu Európskej únie Horizon 2020 na základe dohody o grante č. 818135.

Viac informácií je dostupných na stránke:

https://www.researchgate.net/project/CONVERGE-CarbON-Valorisation-in-Energy-efficient-Green-fuels

 
EK pridelila viac ako miliardu eur na inovačné projekty OZE
Vložil JUH
Streda, 19 December 2012 13:06

Európska komisia pridelila vyše 1,2 miliardy eur na financovanie 23 vysoko inovačných demonštračných projektov v oblasti obnoviteľnej energie pri prvej výzve na predkladanie návrhov v rámci programu financovania „NER300“. Nedokázala ale vybrať žiaden projekt rozvoja technológie CCS (zachytávania a uskladnenia emisií z uhlíka - Carbon capture and storage).

Európska komisia v utorok (18.12.) pridelila prostriedky na projekty širokej škály zdrojov obnoviteľnej energie - bioenergiu (vrátane pokročilých biopalív), koncentrovanú solárnu energiu, geotermálnu energiu, veternú energiu, energiu oceánov i inteligentné siete.

Projekty sa budú spolufinancovať z príjmov získaných z predaja 200 miliónov emisných kvót z rezervy pre nových účastníkov (new entrants reserve - NER) systému EÚ na obchodovanie s emisiami.

„Tento rok Vianoce prišli skoro – dnešné rozhodnutie je významným míľnikom v politike EÚ v oblasti klímy. Program NER300 je v skutočnosti akýmsi „robin-hoodovským“ mechanizmom, v rámci ktorého znečisťovatelia ovzdušia platia veľké demonštračné projekty nových nízkouhlíkových technológií,“ uviedla komisárka pre klimatické opatrenia Connie Hedegaard. „Aj vďaka tomu si EÚ udrží svoje vedúce postavenie v oblasti obnoviteľnej energie a bude svedkom vytvorenia nových pracovných príležitostí v EÚ tu a teraz.“

Po rozbehnutí projektov sa ročná produkcia energie z obnoviteľných zdrojov v Európe zvýši asi o 10 TWh, čo zodpovedá ročnej spotrebe paliva vyše milióna osobných automobilov.

V nasledujúcich 3 – 4 rokov sa má pri konštrukcii víťazných projektov vytvoriť pracovné príležitosti pre niekoľko tisíc pracovníkov na plný úväzok. Po spustení približne tisíc pracovníkov získa na budúcich 15 - 20 rokov zamestnanie pri údržbe a prevádzke.

Bez Slovenska

Financovanie z NER300 pokryje až 50 % „príslušných nákladov“ projektu, teda dodatočných nákladov, ktoré vznikajú v porovnaní s existujúcimi, overenými technológiami. Zvyšné náklady sa majú získať zo súkromných investícií a/alebo dodatočného vnútroštátneho financovania.

Prostriedky z NER300 sa budú poskytovať ročne na základe preukázaných výsledkov (pri OZE projektov podľa množstva vyrobenej zelenej energie počas prvých 4 rokov od spustenia prevádzky). Druhou podmienkou je dodržiavanie požiadaviek o zdieľaní znalostí – technickom stave a výkone, nákladoch, manažmente projektu, environmentálnom dopade a akýchkoľvek potenciálnych zdravotných a bezpečnostných rizikách.

Medzi vybranými projektmi nefiguruje žiaden zo Slovenska. EK ale prispeje na projekt rozvoja vyspelých biopalív v Poľsku a geotermálnu energiu v Maďarsku. Najvyššie príspevky z NER300 pridelila Komisia na inovačné projekty vyspelých biopalív v Holandsku (€199 mil.) a Francúzsku (€170 mil.) a veternej energie v Nemecku (€112,6 mil.)

Viac informácií o vybraných projektoch nájdete tu.

Prehra CCS?

V rámci prvého kola súťaže Komisia neudelila financovanie žiadnemu projektu zachytávania a ukladania CO2, čo ďalej prehlbuje pochybnosti o schopnosti technológie CCS dostatočne rýchlo prispieť k znižovaniu emisií zo spaľovania fosílnych palív.

Zdôvodnila to tým, že väčšina predložených CCS projektov nebola potvrdená zo strany členských krajín, či už kvôli chýbajúcim financiám alebo nedostatku pokroku, ktorý by umožnil ich potvrdenie v stanovenom časovom rámci.

Komisárka Hedegaard vysvetlila, že plánovaných 275 miliónov eur na CCS projekty zachytávania a ukladania CO2 z prvej výzvy zostáva k dispozícii na financovanie týchto projektov v druhej fáze programu NER300. EK v čo najkratšom čase zrealizuje druhú výzvu na predkladanie návrhov, ktorá bude obsahovať nevyužité prostriedky z prvej výzvy, ako aj príjmy z rezervy pre nových účastníkov vo výške 100 miliónov EUR.

„Je to facka do tváre klimatickej politiky EÚ,“ okomentoval výsledok výzvy pre CCS projekty profesor Stuart Haszeldine, ktorý sa ich vývoju venuje na univerzite v Edinburghu.

Medzinárodná energetická agentúra v utorok vo svojej správe upozornila na pokračujúci nárast spotreby uhlia, ktorého podiel na globálnom energetickom mixe by sa mohol v roku 2017 vyrovnať rope.

„Technológie CCS sa nerozbehli tak ako sa očakávalo, čo znamená, že emisie CO2 budú naďalej značne rásť. Bez pokroku v CCS a ak ďalšie krajiny nereplikujú americkú skúsenosť a neznížia dopyt po uhlí, uhlie čelí riziku potenciálne silnej odozvy klimatickej politiky,“ uviedla šéfka IEA Maria van der Hoeven.

Program financovania NER300 realizuje Európska komisia v spolupráci s Európskou investičnou bankou (EIB), a to ako pri výbere projektov, predaji 300 miliónov kvót na CO2 zo systému obchodovania s emisiami EÚ, tak aj pri správe príjmov. Komisia očakáva, že príspevok z NER300 dokáže pri vybraných projektoch vygenerovať asi 2 miliardy eur zo súkromných investícií.

Zdroj: EurActiv, 19.12.2012

 
Reklamný prúžok