Združenie pre výrobu a využitie biopalív

Novinky

Tvrdenia rôznych lobistov, že biopalívá vyrábané z potravinárskych plodín spôsobujú zdražovanie potravín, počuť na oboch stranách Atlantiku. Zatiaľ čo Európa, zrejme pod ich vplyvom, hodlá zmeniť svoju doterajšiu politiku v oblasti biopalív, v USA na niečo podobné nevidia dôvod.

Pripomeňme, že v Európskej únii sa dnes vyrábajú biopalivá prvej generácie z poľnohospodárskych plodín, pričom platí smernica, že do roku 2020 má byť v každom litri benzínu a nafty 10 percent biopalivovej zložky. Nový návrh Európskej komisie (EK) chce presadiť, aby v roku 2020 tvorili polovicu zo stanovených 10 percent biopalivá druhej generácie, ktoré sa majú vyrábať z odpadových surovín. Výrobcovia biopalív namietajú, že tieto biopalivá ešte nie sú schopní komerčne vyrábať a takmer na sto percent to bude platiť aj v roku 2020.

Čítať celý článok...
Verejné podujatia

Často citovaná veta o tom, ako sme nezdedili Zem od našich rodičov, ale požičali si ju od našich detí, napovedá, že zelená ekonomika a teda aj „svet“ obnoviteľných zdrojov energie a ich využívania je vecou verejnou, teda každého. Nie je to iba o tom, aké opatrenia za nás príjmu autority, ale aj o tom, čo sami chceme. Bezpodmienečne sa musíme zaujímať o spoločné problémy a vytvárať pôdu a tlak na radikálnejšie zmeny.

ZVVB chce svojou  ponukou verejných podujatí, zapojiť širokú verejnosť, aby mala prístup k aktuálnemu dianiu a informáciám a tak sa mohla aj naším pričinením zapojiť do diskusie a vytvárania budúcich politík.

Naše verejné podujatia sú dôsledne pripravované odborníkmi, za pomoci našich členov a partnerských organizácií. Veríme, že si v ponuke nájdete aj svoju tému, alebo Vás niektorá z ponuky osloví.

V tejto časti našej stránky Vás chceme informovať o tých aktivitách ktoré už prebehli a dať možnosť aj so spätnou platnosťou, dostať sa k záverom a informáciám z nich.

Účasť každého z Vás je pre nás dôležitá – práve takto aj Vy prispejete k formovaniu našich stanovísk a názorov, ktoré budeme radi ďalej aj vo Vašom mene presadzovať.

 
Reklamný prúžok