Združenie pre výrobu a využitie biopalív

Novinky

Zástupcovia oddelení R&D a EFaVZ divízie strategického rozvoja (DSR) spoločnosti ENVIRAL, a.s. sa v dňoch 14. a 15. júna 2018 zúčastnili úvodného „Kick-off“ Meetingu k projektu EXCornsEED v Ríme. Spolu s ďalšími 12 partnermi z ôsmich európskych krajín a zástupcom BBI prediskutovali prípravu a následné kroky v rámci získaného projektu „Separácia, frakcionácia a izolácia biologicky aktívnych látok z kukuričného oleja a ďalších vedľajších produktov výroby biopalív”. Konzorcium okrem ENVIRAL, a.s. tvoria výskumné organizácie, spoločnosti zaoberajúce sa biotechnológiami a Sapienza Università di Roma, ktorá je zároveň aj koordinátorom celého projektu.

Čítať celý článok...
 

Tvrdenia rôznych lobistov, že biopalívá vyrábané z potravinárskych plodín spôsobujú zdražovanie potravín, počuť na oboch stranách Atlantiku. Zatiaľ čo Európa, zrejme pod ich vplyvom, hodlá zmeniť svoju doterajšiu politiku v oblasti biopalív, v USA na niečo podobné nevidia dôvod.

Pripomeňme, že v Európskej únii sa dnes vyrábajú biopalivá prvej generácie z poľnohospodárskych plodín, pričom platí smernica, že do roku 2020 má byť v každom litri benzínu a nafty 10 percent biopalivovej zložky. Nový návrh Európskej komisie (EK) chce presadiť, aby v roku 2020 tvorili polovicu zo stanovených 10 percent biopalivá druhej generácie, ktoré sa majú vyrábať z odpadových surovín. Výrobcovia biopalív namietajú, že tieto biopalivá ešte nie sú schopní komerčne vyrábať a takmer na sto percent to bude platiť aj v roku 2020.

Čítať celý článok...
 
Transfer Know how

Pri našej práci, nadobúdame  množstvo kontaktov, kvalifikovaných informácií a profesionálnych skúseností o obnoviteľných zdrojoch energie (OZE) a biopalivách. Know how ZVVB je použiteľné pri výskume, výrobe a využívaní, vzácnych prírodných zdrojov. Skúsenosti získané štúdiom, odbornými diskusiami, výskumnou aktivitou, ktorú pomáhame aj aplikovat v praxi, berieme ako overenú cestu, ktorú sme prešli pri uskutočňovaní zmien.

Vieme, že  máme potenciálnych partnerov doma aj v zahraničí, ktorí  sa rozhodli pre uskutočnenie zmien vyplývajúcich z rôznych dôvodov (medzinárodných záväzkov, alebo jednoducho iba ich samotnou evolúciou). Práve všetkým tým chceme ponúknuť školenia osôb a vyskúšané metódy uplatnenia know how v ich domácom prostredí, s prihliadnutím na  lokálne okolnosti. Merateľnosť výsledkov našich projektov je súčasť systému orientovaného na cieľ a základom pre spokojnosť a správnu interakciu so záujemcami o transfer našich poznatkov. Ponúkame pomoc konzultáciami a servisom odborníkov, ich koordinačné usmernenia, deriváciu pravidiel a stratégií pre dosiahnutie želaného výsledku. Našimi partnermi sú mimovládne združenia, medzinárodné organizácie, súkromný sektor (poľnohospodári, výrobné firmy), ale aj politickí predstavitelia, ktorí majú záujem na dobre spravovanej spoločnopsti.

Veríme, že nižšie uvedené informácie o uskutočnených aktivitách, Vám dostatočne ukážu rozsah našej činnost v oblasti transferu know how.

 
Reklamný prúžok