Združenie pre výrobu a využitie biopalív

Novinky

Tvrdenia rôznych lobistov, že biopalívá vyrábané z potravinárskych plodín spôsobujú zdražovanie potravín, počuť na oboch stranách Atlantiku. Zatiaľ čo Európa, zrejme pod ich vplyvom, hodlá zmeniť svoju doterajšiu politiku v oblasti biopalív, v USA na niečo podobné nevidia dôvod.

Pripomeňme, že v Európskej únii sa dnes vyrábajú biopalivá prvej generácie z poľnohospodárskych plodín, pričom platí smernica, že do roku 2020 má byť v každom litri benzínu a nafty 10 percent biopalivovej zložky. Nový návrh Európskej komisie (EK) chce presadiť, aby v roku 2020 tvorili polovicu zo stanovených 10 percent biopalivá druhej generácie, ktoré sa majú vyrábať z odpadových surovín. Výrobcovia biopalív namietajú, že tieto biopalivá ešte nie sú schopní komerčne vyrábať a takmer na sto percent to bude platiť aj v roku 2020.

Čítať celý článok...
Odborné aktivity

Portfólio našich aktivít je bohaté. Spájame verejnosť s odborníkmi, vedu  a poznatky z nej s laickými postojmi.
V tejto časti nájdete informácie o priebehu a záveroch podujatí, ktoré uskutočňujeme na  podporu vývoja, výskumu a zdieľania informácií.
Slovensko sa môže popýšiť radom autorov, odborných pracovníkov a vedcov z oblastí týkajúcich sa vývoja a výskumu OZE, ktorí si uvedomujú potrebu zdieľať informácie s inými a aj takým spôsobom napredovať vo svojej práci. Aj ZVVB si je vedomé svojej úlohy nevládneho sektoru, nachádzať možnosti materiálnej aj nemateriálnej podpory pre odbornú platformu. Vítame pochopenie pre našu činnosť a veríme, že rada konferencií, odborných seminárov a stretnutí bude užitočným prínosom pre všetkých zúčastnených.

 
Reklamný prúžok