Združenie pre výrobu a využitie biopalív

Novinky

Zástupcovia oddelení R&D a EFaVZ divízie strategického rozvoja (DSR) spoločnosti ENVIRAL, a.s. sa v dňoch 14. a 15. júna 2018 zúčastnili úvodného „Kick-off“ Meetingu k projektu EXCornsEED v Ríme. Spolu s ďalšími 12 partnermi z ôsmich európskych krajín a zástupcom BBI prediskutovali prípravu a následné kroky v rámci získaného projektu „Separácia, frakcionácia a izolácia biologicky aktívnych látok z kukuričného oleja a ďalších vedľajších produktov výroby biopalív”. Konzorcium okrem ENVIRAL, a.s. tvoria výskumné organizácie, spoločnosti zaoberajúce sa biotechnológiami a Sapienza Università di Roma, ktorá je zároveň aj koordinátorom celého projektu.

Čítať celý článok...
 

Tvrdenia rôznych lobistov, že biopalívá vyrábané z potravinárskych plodín spôsobujú zdražovanie potravín, počuť na oboch stranách Atlantiku. Zatiaľ čo Európa, zrejme pod ich vplyvom, hodlá zmeniť svoju doterajšiu politiku v oblasti biopalív, v USA na niečo podobné nevidia dôvod.

Pripomeňme, že v Európskej únii sa dnes vyrábajú biopalivá prvej generácie z poľnohospodárskych plodín, pričom platí smernica, že do roku 2020 má byť v každom litri benzínu a nafty 10 percent biopalivovej zložky. Nový návrh Európskej komisie (EK) chce presadiť, aby v roku 2020 tvorili polovicu zo stanovených 10 percent biopalivá druhej generácie, ktoré sa majú vyrábať z odpadových surovín. Výrobcovia biopalív namietajú, že tieto biopalivá ešte nie sú schopní komerčne vyrábať a takmer na sto percent to bude platiť aj v roku 2020.

Čítať celý článok...
 
Prístupy

ZVVB si stanovilo pravidlá, ako bude pristupovať k výkonu svojej každodennej práce:

  1. 1. TRANSPARENTNOSŤ
  2. 2. VEREJNÝ PROSPECH
  3. 3. PROFESIONALITA
  4. 4. ETIKA
  5. 5. PRAGMATIZMUS

1. Oblasť obnoviteľných zdrojov (OZE) a trvalo udržateľného rozvoja (TUR) je predmetom polarizovanej diskusie verejnosti, vedcov, právnických aj fyzických osôb a organizácií zaangažovaných rôznorodým spôsobom k východiskám týchto tém. Pre ZVVB je kľúčové si zachovať priehľadnosť a otvorenosť, preto podliehame prísnej verejnej kontrole a dohľadu zo strany našich členov pri všetkých rozhodnutiach či už substantívneho, alebo finančného charakteru.

2. Naše konanie musí v prvom rade viesť k prospechu spoločnosti, za ktorú cítime svoj diel zodpovednosti. Mnoho ľudí sa dnes na svete musí zaoberať životnými otázkami a nie sú v stave sledovať, ovplyvňovať a vyjadrovať sa k vývoju. V ich záujme budeme sledovať verejný prospech príjmaných dokumentov na medzinárodnej aj domácej pôde, trendy, diskusie, vývoj a aplikáciu poznatkov.

3. Ak chceme čo najlepšie obhajovať záujmy verejnosti a našich členov, musíme používať čo najväčšiu odbornosť, akú sme schopní dosiahnuť. Súčasťou výkonu je neustále štúdium, analýza  a zdieľanie poznatkov a spolupráca s podobne hodnotovo založenými osobami a organizáciami.

4. ZVVB malo potrebu zadefinovať citlivosť a prispôsobené konanie okolnostiam tak, aby ním nenarušilo zásady dobrého spolunažívania, mravnosť, morálku a zákon.

5. Sme presvedčení, že efektivita našej činnosti má priamu úmeru k účelnosti a tak sa chceme bezpodmienečne vyhnúť dogmatizmu. Odmietame abstrakciu, slovné riešenia, zlé apriórne súdy, fixované princípy, uzavreté systémy, predstierané absolútna a pôvody. Usilujeme sa o konkrétnosť a prirodzenosť, k faktom, k činnosti a moci. To znamená, že je pre nás dôležitá otvorenosť k možnostiam prírody, oproti umelosti a nároku na konečnú pravdu.

 
Reklamný prúžok