Združenie pre výrobu a využitie biopalív

Novinky

Tvrdenia rôznych lobistov, že biopalívá vyrábané z potravinárskych plodín spôsobujú zdražovanie potravín, počuť na oboch stranách Atlantiku. Zatiaľ čo Európa, zrejme pod ich vplyvom, hodlá zmeniť svoju doterajšiu politiku v oblasti biopalív, v USA na niečo podobné nevidia dôvod.

Pripomeňme, že v Európskej únii sa dnes vyrábajú biopalivá prvej generácie z poľnohospodárskych plodín, pričom platí smernica, že do roku 2020 má byť v každom litri benzínu a nafty 10 percent biopalivovej zložky. Nový návrh Európskej komisie (EK) chce presadiť, aby v roku 2020 tvorili polovicu zo stanovených 10 percent biopalivá druhej generácie, ktoré sa majú vyrábať z odpadových surovín. Výrobcovia biopalív namietajú, že tieto biopalivá ešte nie sú schopní komerčne vyrábať a takmer na sto percent to bude platiť aj v roku 2020.

Čítať celý článok...
O nás

Združenie pre výrobu a využitie biopalív vzniklo v roku 1999. Od svojho založenia je našim hlavným cieľom prispieť k zlepšeniu životného prostredia prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov energie, najmä biopalív. Už viac ako desaťročie podrobne monitorujeme domáci i zahraničný vývoj v oblasti biopalív, boli sme pri začiatkoch využívania biopalív na Slovensku a v súčasnosti už i aktívne podporujeme biopalivový výskum, či už v laboratórnych alebo terénnych podmienkach. Všetky získané informácie následne využívame pri našich vzdelávacích a publikačných aktivitách.

 
Reklamný prúžok