Združenie pre výrobu a využitie biopalív

Novinky

Zástupcovia oddelení R&D a EFaVZ divízie strategického rozvoja (DSR) spoločnosti ENVIRAL, a.s. sa v dňoch 14. a 15. júna 2018 zúčastnili úvodného „Kick-off“ Meetingu k projektu EXCornsEED v Ríme. Spolu s ďalšími 12 partnermi z ôsmich európskych krajín a zástupcom BBI prediskutovali prípravu a následné kroky v rámci získaného projektu „Separácia, frakcionácia a izolácia biologicky aktívnych látok z kukuričného oleja a ďalších vedľajších produktov výroby biopalív”. Konzorcium okrem ENVIRAL, a.s. tvoria výskumné organizácie, spoločnosti zaoberajúce sa biotechnológiami a Sapienza Università di Roma, ktorá je zároveň aj koordinátorom celého projektu.

Čítať celý článok...
 

Tvrdenia rôznych lobistov, že biopalívá vyrábané z potravinárskych plodín spôsobujú zdražovanie potravín, počuť na oboch stranách Atlantiku. Zatiaľ čo Európa, zrejme pod ich vplyvom, hodlá zmeniť svoju doterajšiu politiku v oblasti biopalív, v USA na niečo podobné nevidia dôvod.

Pripomeňme, že v Európskej únii sa dnes vyrábajú biopalivá prvej generácie z poľnohospodárskych plodín, pričom platí smernica, že do roku 2020 má byť v každom litri benzínu a nafty 10 percent biopalivovej zložky. Nový návrh Európskej komisie (EK) chce presadiť, aby v roku 2020 tvorili polovicu zo stanovených 10 percent biopalivá druhej generácie, ktoré sa majú vyrábať z odpadových surovín. Výrobcovia biopalív namietajú, že tieto biopalivá ešte nie sú schopní komerčne vyrábať a takmer na sto percent to bude platiť aj v roku 2020.

Čítať celý článok...
 
Tlačové správy
Schválený návrh EÚ môže zbrzdiť vývoj pokročilých biopalív

 

B r a t i s l a v a (28. apríla 2015) - Európsky parlament dnes definitívne odhlasoval revíziu smerníc pre biopalivá prvej a druhej generácie. Skončil sa tak trojročný zápas o výšku záväzmých cieľov v jednotlivých členských štátoch EÚ. 

Slovenskí výrobcovia biopalív hodnotia revíziu ako rozpačitú: „Kľúčové body návrhu prenechala Únia na rozhodnutie jednotlivých členských štátov, čo vytvára dojem, že si s nimi legislatívne nevie poradiť. Nové smernice nezohľadňujú zavedenú prax, do istej miery zneisťujú existujúce investície do výroby prvogeneračných biopalív a ďalšie investície do vývoja pokročilých biopalív,“ hovorí Peter Kostík zo Združenia pre výrobu a využitie biopalív.

 
Biopalivá neprinášajú zdraženie potravín

B r a t i s l a v a (17. januára 2014) - Jeden z najčastejšie skloňovaných mýtov - že biopalivá môžu za zdražovanie potravín, môže vyvrátiť i nedávna správa o tom, že na Slovensku zlacneli niektoré druhy potravín, medzi nimi cukor, olej a zelenina. A to i napriek rozvoju výroby biopalív.

Ceny najdôležitejších poľnohospodárskych komodít v Európe si udržia stabilitu aj vďaka rozvíjajúcemu sa biopalivovému priemyslu. Optimistickú správu oznámila Európska komisia.

Poľnohospodárske komodity si udržia pevné ceny vďaka globálnemu dopytu po potravinách a rozvoju biopalivového sektoru. Uvádza to Európska komisia v správe Vyhliadky pre poľnohospodárske trhy a príjmy v EÚ v rokoch 2013 – 2023. Stabilné ceny signalizujú dlho očakávaný koniec krízy a prinášajú rozvoj vo všetkých oblastiach hospodárstva a verejného života. Vyhliadka pre plodiny pestované na ornej pôde i pre produkciu obilnín, olejnatých semien a cukru je pozitívna vďaka svetovému dopytu a pevným cenám. A práve na tie najviac vplýva dynamicky sa rozvíjajúci trh s biopalivami. Správa Európskej komisie predpokladá, že do roku 2020 budú biopalivá mať až 8,5% podiel v kvapalných palivách v doprave.

 
Zmena EÚ legislatívy poškodí farmárov a výrobcov biopalív

B r a t i s l a v a (12. júla 2013) - Včerajšie hlasovanie europoslancov z výboru pre životné prostredie o znížení biopalivovej zložky v benzíne a nafte z 10% na 5,5% do roku 2020 je negatívnou správou pre tisícky slovenských poľnohospodárov a zamestnancov v biopalivovom priemysle.

V Bruseli sa už niekoľko mesiacov intenzívne diskutuje o podobe biopalivového priemyslu v EÚ. Podľa platnej smernice EÚ sa má do roku 2020 zvýšiť podiel biopalivovej zložky, primiešavanej do benzínu a nafty, na 10 %. Ide o biopalivá prvej generácie vyrábané z energetických plodín, v našich pomeroch napr. z kukurice, repky olejnej či obilnín. Skupina europoslancov a lobistov sa však snaží spochybniť prínos biopalív prvej generácie a presadzuje, aby sa platný limit 10 % znížil o polovicu a začali sa podporovať biopalivá druhej generácie, vyrábané napr. z odpadových surovín.

 
Biopalivá nevytláčajú zo slovenských polí jačmeň

B r a t i s l a v a (15. február 2013) - Pestovanie repky olejnej a kukurice, ktoré využívajú slovenskí výrobcovia biopalív, nie je príčinou poklesu pestovania sladovníckeho jačmeňa. Je to zrejmé aj z faktu, že na Slovensku stále zostáva množstvo nevyužitej poľnohospodárskej plochy. Uviedlo to Združenie pre výrobu a využitiebiopalív (ZVVB). 

„Je pravdou, že výroba biopalív na Slovensku významne pomáha veľkej skupine slovenských poľnohospodárov, ktorí v nej našli stabilného a platiaceho odberateľa, ale nie je pravda, že vďaka tomu mizne z našich polí sladovnícky jačmeň,“ povedal predseda ZVVB Róbert Spišák s tým, že príčiny, pre ktoré sa sladovnícky jačmeň začína na Slovensko aj dovážať, budú zrejme skryté inde.

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 Dopredu > Koniec >>
Stránka 1 z 2
Reklamný prúžok