Združenie pre výrobu a využitie biopalív

Novinky

Zástupcovia oddelení R&D a EFaVZ divízie strategického rozvoja (DSR) spoločnosti ENVIRAL, a.s. sa v dňoch 14. a 15. júna 2018 zúčastnili úvodného „Kick-off“ Meetingu k projektu EXCornsEED v Ríme. Spolu s ďalšími 12 partnermi z ôsmich európskych krajín a zástupcom BBI prediskutovali prípravu a následné kroky v rámci získaného projektu „Separácia, frakcionácia a izolácia biologicky aktívnych látok z kukuričného oleja a ďalších vedľajších produktov výroby biopalív”. Konzorcium okrem ENVIRAL, a.s. tvoria výskumné organizácie, spoločnosti zaoberajúce sa biotechnológiami a Sapienza Università di Roma, ktorá je zároveň aj koordinátorom celého projektu.

Čítať celý článok...
 

Tvrdenia rôznych lobistov, že biopalívá vyrábané z potravinárskych plodín spôsobujú zdražovanie potravín, počuť na oboch stranách Atlantiku. Zatiaľ čo Európa, zrejme pod ich vplyvom, hodlá zmeniť svoju doterajšiu politiku v oblasti biopalív, v USA na niečo podobné nevidia dôvod.

Pripomeňme, že v Európskej únii sa dnes vyrábajú biopalivá prvej generácie z poľnohospodárskych plodín, pričom platí smernica, že do roku 2020 má byť v každom litri benzínu a nafty 10 percent biopalivovej zložky. Nový návrh Európskej komisie (EK) chce presadiť, aby v roku 2020 tvorili polovicu zo stanovených 10 percent biopalivá druhej generácie, ktoré sa majú vyrábať z odpadových surovín. Výrobcovia biopalív namietajú, že tieto biopalivá ešte nie sú schopní komerčne vyrábať a takmer na sto percent to bude platiť aj v roku 2020.

Čítať celý článok...
 
Európa otočila, v USA sa kurz nemení
Vložil JUH
Utorok, 27 November 2012 16:12

Tvrdenia rôznych lobistov, že biopalívá vyrábané z potravinárskych plodín spôsobujú zdražovanie potravín, počuť na oboch stranách Atlantiku. Zatiaľ čo Európa, zrejme pod ich vplyvom, hodlá zmeniť svoju doterajšiu politiku v oblasti biopalív, v USA na niečo podobné nevidia dôvod.

Pripomeňme, že v Európskej únii sa dnes vyrábajú biopalivá prvej generácie z poľnohospodárskych plodín, pričom platí smernica, že do roku 2020 má byť v každom litri benzínu a nafty 10 percent biopalivovej zložky. Nový návrh Európskej komisie (EK) chce presadiť, aby v roku 2020 tvorili polovicu zo stanovených 10 percent biopalivá druhej generácie, ktoré sa majú vyrábať z odpadových surovín. Výrobcovia biopalív namietajú, že tieto biopalivá ešte nie sú schopní komerčne vyrábať a takmer na sto percent to bude platiť aj v roku 2020.

EK v októbri uverejnila návrh s cieľom obmedziť globálne zmeny využívania pôdy na účely výroby biopalív a zväčšiť prínos biopalív používaných v EÚ pre klímu. Využívanie biopalív vyrábaných z potravinových plodín sa obmedzí na úroveň 5 % v rámci úsilia o dosiahnutie cieľa smernice o energii z obnoviteľných zdrojov, aby 10 % energie pochádzalo z obnoviteľných zdrojov. Podľa EK zámerom je stimulovať vývoj alternatívnych biopalív tzv. druhej generácie vyrábaných z nepotravinových surovín, napríklad odpadu alebo slamy, ktoré emitujú výrazne menej skleníkových plynov než fosílne palivá a nesúvisia priamo so svetovou výrobou potravín. Po prvýkrát sa pri posudzovaní bilancie biopalív z hľadiska skleníkových plynov zohľadnia odhadované vplyvy globálnych zmien využívania pôdy, teda nepriama zmena využívania pôdy (ILUC).

Aj v USA, kde sa ako palivo využíva etanol vyrábaný z kukurice, sa vyskytujú tlaky smerujúce proti výrobe biopalív z potravinových plodín. Ako informovala agentúra Reuters, EPA (Agentúra pre enviromentálnu ochranu v USA) v uplynulých dňoch potvrdila mandát etanolu v rámci RFS (Renewable Fuel Standard). EPA sa vyjadrila , že i napriek komplikovanej situácii na trhu s obilninami nie je dôvod meniť súčasnú politiku, pretože zmrazenie využitia etanolu vyrábaného z kukurice by spôsobilo len jednopercentný pokles cien kukurice. Potvrdila tak, že etanol vyrábaný z kukurice nespôsobuje ekonomické škody.

EPA takto reagovala na iniciatívu viacerých guvernérov a zákonodarcov, ktorí argumentovali najmä vysokými cenami krmív v USA. Celkovo je to druhý krát, čo EPA takto potvrdila mandát využívania etanolu produkovaného z kukurice. V roku 2008 podobne reagovala na petíciu v Texase.

Summa summarum: V úvode spomenutí lobisti, ktorí v skutočnosti najčastejšie presadzujú záujmy potravinárskych firiem a rafinérií, sú teba podľa všetkého úspešnejší v Európe ako v Amerike...

JUH

 
Reklamný prúžok