Združenie pre výrobu a využitie biopalív

Novinky

Zástupcovia oddelení R&D a EFaVZ divízie strategického rozvoja (DSR) spoločnosti ENVIRAL, a.s. sa v dňoch 14. a 15. júna 2018 zúčastnili úvodného „Kick-off“ Meetingu k projektu EXCornsEED v Ríme. Spolu s ďalšími 12 partnermi z ôsmich európskych krajín a zástupcom BBI prediskutovali prípravu a následné kroky v rámci získaného projektu „Separácia, frakcionácia a izolácia biologicky aktívnych látok z kukuričného oleja a ďalších vedľajších produktov výroby biopalív”. Konzorcium okrem ENVIRAL, a.s. tvoria výskumné organizácie, spoločnosti zaoberajúce sa biotechnológiami a Sapienza Università di Roma, ktorá je zároveň aj koordinátorom celého projektu.

Čítať celý článok...
 

Tvrdenia rôznych lobistov, že biopalívá vyrábané z potravinárskych plodín spôsobujú zdražovanie potravín, počuť na oboch stranách Atlantiku. Zatiaľ čo Európa, zrejme pod ich vplyvom, hodlá zmeniť svoju doterajšiu politiku v oblasti biopalív, v USA na niečo podobné nevidia dôvod.

Pripomeňme, že v Európskej únii sa dnes vyrábajú biopalivá prvej generácie z poľnohospodárskych plodín, pričom platí smernica, že do roku 2020 má byť v každom litri benzínu a nafty 10 percent biopalivovej zložky. Nový návrh Európskej komisie (EK) chce presadiť, aby v roku 2020 tvorili polovicu zo stanovených 10 percent biopalivá druhej generácie, ktoré sa majú vyrábať z odpadových surovín. Výrobcovia biopalív namietajú, že tieto biopalivá ešte nie sú schopní komerčne vyrábať a takmer na sto percent to bude platiť aj v roku 2020.

Čítať celý článok...
 
Dôvody rastu komodít treba vidieť pravdivo
Vložil JUH, Utorok, 20 November 2012 13:34

V poslednom čase pribúdajú správy, kritizujúce a spochybňujúce význam biopalív. Informácie majú opakujúci sa a žiaľ i často krát tendenčný charakter. Najčastejšie sa spomína argument, že biopalivá sú hlavnou príčinou rastúcich cien potravín na trhu. Poďme sa teda detailne pozrieť na jednotlivé argumenty a skúsme poodhaliť ich relevantnosť.

Posledná úprava Utorok, 20 November 2012 15:47
 
Širšie súvislosti vysokých cien potravín
Vložil DST, Pondelok, 29 Október 2012 13:59

V posledných týždňoch môžeme počuť v médiách informácie o narastajúcej hrozbe potravinovej krízy , hroziacej v dôsledku vysokých cien potravín.   Tohtoročné vysoké ceny sú spôsobené zlou úrodou najmä v USA, kde producenti bojovali s najväčším suchom za posledných 50 rokov a spôsobili tak obrovský prepad v produkcii agrokomodít.   Zlá situácia sa však netýka len USA,  výpadok celosvetovej úrody v dôsledku nepriaznivých klimatických  spôsobí pravdepodobne  20% pokles výnosov pšenice na celom svete. Celú situáciu zhoršujú i vysoké ceny vstupov v podobe vysokých cien palív, ktoré majú výrazný inflačný vplyv na cenovú hladinu , agrokomodity nevynímajúc.

Posledná úprava Pondelok, 29 Október 2012 14:20
 
Efektívne riešenie?
Vložil ​DST, Piatok, 31 August 2012 21:46

Aj (ne)výsledky nedávno skončeného Summitu zeme v Rio de Janeiro (2012) na tému Trvalo udržateľného rozvoja (TUR), môžu človeka vyprovokovať k zamysleniu sa a snáď aj vyvolať záujem, či dokonca zvedavosť o veciach, ktoré nás každý deň výrazne ovplyvňujú, ale berieme ich akosi automaticky. Internet ponúka možnosť vyhľadať zo všemožných zdrojov ešte nepoznané zákutia noviniek zo sveta ekológie a zelenej politiky.

Posledná úprava Pondelok, 29 Október 2012 13:54
 

Reklamný prúžok